sl1 sl2 sl3
ponedeljak, 11 decembar, 2017.

Dobrodošle/i na veb stranicu Centra za ženske studije!

Tokom poslednjih dvadeset i pet godina, Centar za ženske studije je stvarao alternativne obrazovne prostore u Srbiji, učestvovao u ženskoj aktivističkoj mreži i produkciji znanja iz oblasti feminističke teorije, ženskih studija i studija roda. Centar svojim predavačkim i izdavačkim aktivnostima promoviše solidarnost i otvorenost za razlike.

Radno vreme kancelarije:
UTORAK i SREDA: 15.00 - 19.30h
SUBOTA: 10.30 - 13.30h
Radno vreme biblioteke:
UTORAK i SREDA: 15.00 - 19.30h
SUBOTA: 10.30 - 13.30h

Raspored predavanja

 • Raspored predavanja za zimski semestar 2017/2018

  Raspored za kurs
  Istorija i teorije feminizma

  Centar za ženske studije 2017/2018.
  Koordinatorke: Katarina Lončarević i Adriana Zaharijević
  Termin održavanja kursa: utorak od 17h do 18:30h i 19h do 20:30h

    Datum Tema Predavačica/predavač
   1. 31.10. /
  17-19h
  Najkraća istorija feminizma Katarina Lončarević i
  Adriana Zaharijević
   2. 07.11. / 17-18:30h Jednakost, vrlina i obrazovanje: XVIII vek i Francuska revolucija Katarina Lončarević
   3. 14.11. / 17-18:30h Amerikanke prvog talasa: pravo roba/pravo žena Adriana Zaharijević
   4. 14.11. / 19-20:30h Politička prava za žene: istorija britanskog sifražetskog pokreta Ivana Pantelić
   5. 21.11. / 17-18:30h Borba za prava žena u Srbiji u XIX i XX veku Ivana Pantelić
   6. 28.11. / 17-18:30h Feminizam i marksizam: rod i klasa - istorija (ne)prijateljstva Nađa Bobičić
   7. 05.12. / 17-18:30h Afroamerički feminizam: sestrinstvo je moćno? Katarina Lončarević
   8. 12.12. / 17-18:30h Postkolonijalni feminizam:
  žene sa one strane podela na Istok/Zapad i Sever/Jug
  Adriana Zaharijević
   9. 26.12. / 17-18:30h Lezbejski feminizam: govor i pretvaranje ćutanja u akciju Dragoslava Barzut
  10. 26.11. / 19-20:30h Feminizam i kvir (queer) Jovana Timotijević

  Raspored za kurs
  Feministička medijska kultura: proizvodnja roda

  Centar za ženske studije i BeFem, feministički kulturni centar 2017/2018.
  Koordinatorka: Jelena Višnjić
  Termin održavanja kursa: subota 11:30h-13h (osim u slučaju dvočasa kada nastava počinje u 11h)

    Datum Tema Predavačica/e
   1. 28.10. /
  11:30-13h
  Žena kao Drugi: reprezentacijske prakse u medijskom diskursu savremene Srbije Jelena Višnjić
   2. 04.11. / 11-12:30h Rod i medijska kultura Jelisaveta Blagojević
   3. 04.11. /
  13-14:30h
  Mir, mir, mir, niko nije queer: reprezentacije ne-heteroseksualnih
  praksi u jugoslovenskom i postjugoslovenskom filmu
  Olga Dimitrijević
   4. 11.11. / 11:30-13h Medijski portret manjinskih identiteta: slučaj Srbija Dragana Vučković
   5. 18.11. / 11:30-13h CINDERELLA RUINED MY LIFE:
  proizvodnja patrijarhata u animiranim filmovima
  Milica Batričević i
  Nemanja Marinović
   6. 25.11. /
  11:30-13h
  Televizija, reprezentacija i rod Dubravka Đurić
   7. 02. 12. /
  11:30-13h
  Rijaliti programi, kritičko čitanje i medijska pismenost Marijana Matović
   8. 09. 12. /
  11:30-13h
  Krv, suze i znoj žena u popularnoj muzici:
  (pop) kultura i reprezentacija
  Magda Janjić i
  Jovana Gligorijević
   9. 16. 12. /
  11:30-13h
  Miss representation: žene u javnom (medijskom) prostoru Tamara Skrozza
  10. 23. 12. /
  11:30-13h
  Međunarodna politika, mediji i ljudska/ženska/LGBT prava Dušica Ristivojević
  Opširnije...
 • 1

Vesti i događaji

 • Društveno-ekonomske i političke promene u Srbiji i pitanje rodno zasnovanog nasilja

  U subotu, 16. decembra u 13h vas pozivamo  na okrugli sto na kojem će biti predstavljeno istraživanje Centra za ženske studije, pod radnim naslovom: Društveno-ekonomske i političke promene u Srbiji i pitanje rodno zasnovanog nasilja. U okviru ovog istraživanja rodno zasnovano nasilje se posmatra u kontekstu društveno-ekonomskih i političkih struktura i unutar procesa postsocijalističke transformacije i neoliberalizacije. Polazeći od pretpostavke da je strukturno nasilje duboko povezano sa  porodičnim i interpersonalnim nasiljem, jedan od osnovnih ciljeva istraživanja jeste da ukaže na neke od fenomena, procesa, politika i diskursa  koji (re)produkuju društvene i ekonomske nejednakosti i kulturno specifične obrasce rodnih uloga i da time doprinose postojanju i trajanju različitih vidova nasilja nad ženama.

  Opširnije...
 • Promocija knjige "Oslobođenje žena: feministički tekstovi 1964-1975"

  oslobodjenje-zena sPozivamo vas na tribinu povodom predstavljanja čitanke "Oslobođenje žena: feministički tekstovi 1964-1975" koju su uredili Sanja Pavlović i Miloš Urošević, uz volontersku podršku više od 40 ljudi. Oni su preveli 100 tekstova i učestvovali u uređivanju, dizajniranju, prelamanju i štampanju čitanke. Ova čitanka sadrži neke od ključnih tekstova radikalnog feminizma po prvi put prevedenih na BHS jezik, i otvara bitna pitanja vezana za feminizam, feminističku teoriju i feministički aktivizam.
  Promocija se održava u ponedeljak 11. decembra u 18:30, u učionici br.3 na Fakultetu političkih nauka.

  Opširnije...
 • 1

brojevi govore...

... od 1992. do 2017 ... predavanja je pohađalo preko 1500 studentkinja i studenata ... dodeljeno je 415 sertifikata ... 170 domaćih i 40 gostujućih predavačica i predavača... održalo je 130 kurseva ... napravljena je biblioteka od preko 6000 knjiga i 400 časopisa ... organizovano je 15 konferencija i seminara ... urađeno je 14 istraživanja ... objavljeno je 15 brojeva časopisa Ženske studije i 15 brojeva časopisa Genero ... objavljeno je 18 knjiga domaćih autorki ... prevedeno je 14 knjiga stranih autorki ... uspostavljena je saradnja sa 70 organizacija u zemlji, regionu i šire ... pomoglo nas je preko 17 fondacija, lokalnih i međunarodnih ...
Designed By
Powered By
© 2017. Centar za ženske studije, Beograd