petak, 24 februar, 2017.

Zastupnica

Dr Daša Duhaček (Politička teorija)
dasa-duhacekPolitička filozofija (Rutgers University, USA). Profesorka na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Predavala na Univerzitetu Rutgers (SAD), New York State Univerzitetu (SAD), Centralno-evropskom univerzitetu (CEU), Budimpešta i mnogim drugima. Osnivačica i članica Saveta Centra za ženske studije. Koordinatorka jednogodišnjeg institucionalnog MA programa Studija roda na Fakultetu političkih nauka u Beogradu i direktorka Centra za rod i politiku na Fakultetu političkih nauka. Oblasti istraživanja: feministička teorija, politička filozofija, Hana Arent. Značajne publikacije: „Hana Arent o politici“ u Arent, H., O slobodi i autoritetu (Beograd, 1995), Zatočenici zla: Zaveštanje Hane Arent (kour., Beograd, 2002), „The Making of Political Responsibility: The Case of Serbia“ (in Women and Citizenship in Central and Eastern Europe, Burlington, 2006), Breme našeg doba: Odgovornost i rasuđivanje u delu Hane Arent (Beograd, 2011), „Klasični liberalni feminizam“ i „Rod i identitet“, u Uvod u rodne teorije (Novi Sad, 2011).Članice Saveta

katarina-loncarevicKatarina Lončarević, dr, političke nauke (Univerzitet u Beogradu). Feministkinja, aktivistkinja  i filozofkinja. Diplomirala je filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, magistrirala na Univerzitetu Ratgers (SAD) i na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, na kome je odbranila i doktorsku disertaciju. Oblasti interesovanja: feministička filozofija, epistemologija, odnos između liberalizma i feminizma, istorija feminizma i feminističkih pokreta, istorija žena u filozofiji, feministički i lgbt aktivizam. Bavi se i feminističkim izdavaštvom i zamenica je glavne i odgovorne urednice časopisa za feminističku teoriju Genero. Od 2009. godine koordinira zajedno sa Adrianom Zaharijević kurs Istorija i teorije feminizma u Centru za ženske studije u Beogradu. Objavila je preko dvadeset radova u domaćim i međunarodnim naučnim časopisima i zbornicima radova i kouredila dva zbornika radova. Sa Jelenom Višnjić je napisala dve monografske publikacije: Solidarnost i feministička politika (2010) i Politike medijske reprezentacije LGBTIQ populacije: slučaj Srbije (2011), a u koautorstvu sa Adrianom Zaharijević knjigu Osmi mart: istorija jednog 'praznika' (2011).Dr Jelisaveta Blagojević (Studije roda)
jelisaveta-blagojevicStudije roda (Univerzitet u Novom Sadu). Profesorka i prodekanka za nastavu na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum. Dugogodišnja koordinatorka Centra za ženske studije. Urednica biblioteke Rod i kultura (izdanje Centra za ženske studije u Beogradu), časopisa za feminističku teoriju Genero (2005-2008), i biblioteke Rod i identitet (Skopje/ Ljubljana/ Beograd, 2006). Oblasti istraživanja: filozofija, studije medija, studije roda, queer studije. Ključne publikacije: Hieroglyphs of Jealousy (Skopje, 2008); Zajednica onih koji nemaju zajednicu (Beograd, 2008); „Kultura koja dolazi“ u Kultura, Drugi, Žene (Beograd, 2010); „Postmoderni feminizam“ (koaut.) u Uvod u rodne teorije (Novi Sad, 2011).Dr Daša DuhačekDr Zorica Ivanović (Antropologija)
zorica-ivanovicSocijalna antropologija i etnologija (Univerzitet u Beogradu). Docentkinja na Odeljenju za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Oblasti istraživanja: antropologija srodstva, tela i identiteta, etnografija Srbije. Ključne publikacije: Pogovor: Antropologija žene i pitanje rodnih odnosa u izmenjenom diskursu antropologije, u: Žarana Papić i Lydia Sklevicky (ur.), Antropologija žene, II izdanje (Beograd, 2003), Antropologija tela (ur., Beograd, 2010).jelena-visnjicJelena Višnjić, mr, studije roda (Univerzitet u Beogradu). Aktivistkinja većeg broja feminističkih organizacija: Glas razlike: grupa za promociju ženskih političkih prava i Labris: grupa za lezbejska ljudska prava. Jedna od osnivačica festivala feminističke kulture i akcije – BeFem. Oblasti istraživanja: studije roda, medijske studije, studije kulture i antropologija popularne kulture.Koordinacija

nenad-knezevicNenad Knežević
(sekretarijat)

vajka-andjelkovicVajka Anđelković
(finansije)

mirela-santicMirela Šantić
(biblioteka)

 

Podrška

jasmina-alibegovicJasmina Alibegović
(arhiva)

bojana-bulatovicBojana Bulatović
(web)

Designed By
Powered By
© 2016. Centar za ženske studije, Beograd