subota, 19 avgust, 2017.

Arhiva prethodnih predavanja

Raspored za kurs
Istorija i teorije feminizma

Koordinatorke: Katarina Lončarević i Adriana Zaharijević
Termin održavanja kursa: utorkom (od 18h; 17:30h u slučaju dvočasa)

  Datum Tema Predavačica/predavač
 1. 28.10. / 18h Žene u srednjevekovnoj Evropi Nenad Knežević
 2. 04.11. / 18h Jednakost, vrlina i obrazovanje: XVIII vek Katarina Lončarević
 3. 18.11. / 17:30h Politička prava za žene: istorija britanskog sifražetskog pokreta Ivana Pantelić
 4. 18.11. / 19:30h Amerikanke prvog talasa: pravo roba/pravo žena Adriana Zaharijević
 5. 25.11. / 18h Borba za prava žena u Srbiji u XIX i XX veku Ivana Pantelić
 6. 02.12. / 17:30h Virdžinija Vulf i Simon de Bovoar Slavica Stojanović i
Daša Duhaček
 7. 02.12. / 19:30h Marksistički i socijalistički feminizam Nađa Bobičić
 8. 09.12. / 18h Lezbejski feminizam: šta to znači biti žena? Dragoslava Barzut
 9. 16.12. / 18h Afroamerički feminizam: sestrinstvo je moćno? Katarina Lončarević
10. 23.12. / 18h Postkolonijalni feminizam:
žene sa one strane podela na Istok/Zapad i Sever/Jug
Adriana Zaharijević

Raspored za kurs
Feministička medijska kultura: proizvodnja roda

Centar za ženske studije i Feministički kulturni centar BeFem
Koordinatorka: Jelena Višnjić
Termin održavanja kursa: subota, 12.00, osim kada je naznačen drugi termin

  Datum Tema Predavačica/e
 1. 01.11. / 12.00-13.30 Žena kao Drugi: reprezentacijske prakse u medijskom diskursu savremene Srbije Mirjana Mirosavljević Bobić
i Jelena Višnjić
 2. 08.11. / 12.00-13.30 Rod i medijska kultura Jelisaveta Blagojević
 3. 15.11. / 11.00-12.30 Rijaliti programi, kritičko čitanje i medijska pismenost Marijana Matović
 4. 15.11. / 13.00-14.30 Mir, mir, mir, niko nije queer: reprezentacije ne-heteroseksualnih
praksi u jugoslovenskom i postjugoslovenskom filmu
Olga Dimitrijević
 5. 22.11. / 12.00-13.30 Televizija, reprezentacija i rod Dubravka Đurić
 6. 29.11 / 12.00-13.30 Medijski portet manjinskih identiteta: slučaj Srbija Dragana Vučković
 7.
subota
06. 12.
nedelja
07. 12.
BeFem, festival feminističke kulture i akcije, Kulturni centar Grad

13.30-14.15 (dole) Pola ure twiterature

12.00-13.15 (gore)
Equalisters – nova strategija protiv stereotipa oko nas

13.00-13.45 (dole)
Internet je za sve?
Politike online produkcije nenormativnih rodova i seksualnosti
 
14.00-14.45 (dole) CINDERELLA RUINED MY LIFE: proizvodnja patrijarhata u animiranim filmovima
 
 8. 14. 12. /12.00-13.30 Miss representation: žene u javnom (medijskom) prostoru Tamara Skrozza
 9. 21.12. / 12.00-13.30 “Pukni na fejsbuk i zgazi patrijarhat”, aktivizam u doba medijske konvergencije Svjetlana Knežević i Hana Grgić
(Libela, Zagreb)

... ili pogledajte ceo prikaz ...

Raspored za kurs
Suočavanje s prošlošću, odgovornost prema budućnosti

Koordinatorke: Daša Duhaček i Dragana Popović
Termin održavanja kursa: utorkom 18:00h - 19:30h

  Datum Tema Predavačica/predavač
 1. 04. mart Pojam političke odgovornosti: Hana Arent Daša Duhaček
 2. 11. mart Sećanje protiv istorije:
iskustvo sa srpskim udžbenicima istorije
Dubravka Stojanović
 3. 18. mart Odgovornost istoriografije u konstruisanju
nacionalnog identiteta u Srbiji
Latinka Perović
 4. 25. mart Svakodnevni i privatni život u Srbiji Ana Stolić
 5. 01. april Ostvarivanje prava žena na obrazovanje i profesiju Ljubinka Trgovčević
 6. 08. april Odgovornost u istraživanju zločina Branka Prpa
 7. 15. april Heroji i žrtve u javnim prostorima: spomenici Olga Manojlović
 8. 22. april Religioznost nekad i sad: uloga Srpske pravoslavne crkve Radmila Radić
 9. 29. april Odgovornost naučnika: izlazak iz kule od slonovače Dragana Popović
10. 06. maj Genocentrizam Biljana Stojković
11. 13. maj Biotehnologije: nova politička odgovornost Biljana Stojković
12. 20. maj Naučna pismenost: odgovornost za budućnost Dragana Popović

Raspored za kurs
Feminizam: ključni pojmovi

Koordinatorke: Katarina Lončarević i Adriana Zaharijević
Termin održavanja kursa: subota, subota, 11h - 12:30h i 13h - 14:30h

  Datum Tema Predavačica/e
 1. 15.03/11h Pol, rod i trans-seksualnost i trans-rodnost: novi vidovi aktivizma? Zorica Ivanović i
Slavoljupka Pavlović
 2. 22.03/11h Od queer teorije do queer aktivizma Jelisaveta Blagojević i
Dušan Maljković
 3. 29.03/11h Rod i nasilje Vera Kurtić i
Tijana Popivoda
 4. 29.03/13h Rod i bezbednost Gorana Odanović i
Staša Zajović
 5. 12.04/11h Institucionalizacija rodnih pitanja Zorana Antonijević i
Kosana Beker
 6. 26.04/11h Rod i obrazovanje Nađa Duhaček i
Dragana Popović
 7 10.05/11h Porodica i materinstvo Marija Lukić i
Lidija Vasiljević
 8. 17.05/11h Feminističke intervencije u umetnosti: film Olga Dimitrijević i
Milica Miražić
09. 24.05/11h Feminizam i umetnost / feministička umetnost Tanja Marković i
Iva Nenić
10.  24.05/13h Feminističke intervencije u umetnosti: performans Zoe Gudović
11.   Feminizam u Srbiji danas: pitanja, problemi i dileme (razgovor)  

... ili pogledajte ceo prikaz ...

Raspored za kurs
Istorija i teorije feminizma

Koordinatorke: Katarina Lončarević i Adriana Zaharijević
Termin održavanja kursa: utorkom 17:30h-19h i 19:15h-20:45h

Datum Tema Predavačica/predavač
 1. 29.10.
17:30h-20:45h
Najkraća istorija feminizma: čime se bavimo na ovom kursu? Katarina Lončarević i
Adriana Zaharijević
 2. 05.11. / 17:30h Žene u srednjevekovnoj Evropi:
feminističko čitanje Hildegard iz Bingena
Nenad Knežević
 3. 05.11. / 19:15h Jednakost, vrlina i obrazovanje: XVIII vek Katarina Lončarević
 4. 12.11. / 17:30h Politička prava za žene: istorija britanskog sifražetskog pokreta Ivana Pantelić
 5. 12.11. / 19:15h Amerikanke prvog talasa: pravo roba/pravo žena Adriana Zaharijević
 6. 19.11. / 17:30h Borba za prava žena u Srbiji u XIX i XX veku Ivana Pantelić
 7. 26.11. / 17:30h Marksistički i socijalistički feminizam Daša Duhaček
 8. 26.11. / 19:15h Rađanje drugog talasa i politika identiteta Adriana Zaharijević
 9. 03.12. / 17:30h Lezbejski feminizam: šta to znači biti žena? Lepa Mlađenović
10. 10.12. / 17:30h Afroamerički feminizam: sestrinstvo je moćno? Katarina Lončarević
11. 17.12. / 17:30h Politike razlike: težnja ka (još uvek) nemogućem? Jelisaveta Blagojević
12. 24.12. / 17:30h Postkolonijalni feminizam:
žene sa one strane podela na Istok/Zapad i Sever/Jug
Adriana Zaharijević

Raspored za kurs
Feministička medijska kultura: proizvodnja roda

Centar za ženske studije i Feministički kulturni centar BeFem
Koordinatorka: Jelena Višnjić
Termin održavanja kursa: subota, 10h (ukoliko nije naznačeno drugačije)

Datum Tema Predavačica/e
 1. 02. 11. Rod i medijska kultura Jelisaveta Blagojević
 2. 09. 11. Žena kao Drugi: reprezentacijske prakse u medijskom diskursu savremene Srbije Mirjana Mirosavljević i
Jelena Višnjić
 3. 16. 11. Televizija, reprezentacija i rod Dubravka Đurić
 4. 16. 11. / 12h Mediji, rod i moderna politička scena Kine Dušica Ristivojević
 5. 23. 11. Medijski portet manjinskih identitetita: slučaj Srbija Dragana Vučković
 6. 30. 11. Mir, mir, mir, niko nije queer: reprezentacije ne-heteroseksualnih
praksi u jugoslovenskom i postjugoslovenskom filmu
Olga Dimitrijević
7.
8.
07. 12.
08. 12.
BeFem, festival feminističke kulture i akcije “Think outside the cocks”:
feministički magazini, web portali  i medijske aktivistkinje
Hana Grgić (Libela) Svjetlana Knežević (Libela), Gabe Ivanov (Vox Feminae), Vedrana Sunko (Biro radost), Bang, feministički magazin (Švedska)
 9. 14. 12. Miss representation: žene u javnom (medijskom) prostoru Tamara Skrozza
10. 14. 12. / 12h "Idealno loša": politike rekonstrukcije identiteta turbo-folka
u savremenoj Srbiji
Jelena Višnjić
11.  21. 12. “If video killed the radio star, is Internet then a serial killer?”:
feministička etnografija u doba medijske konvergencije
Ana Jovanović,
Sajber Van Der Last (Žene sa Interneta),
Dragoslava Barzut
12. 21. 12. / 12h “Misija planeta Zemlja” (rad u fokus grupama) Jelena Višnjić i
Mirjana Mirosavljević

... ili pogledajte ceo prikaz ...

Designed By
Powered By
© 2017. Centar za ženske studije, Beograd