subota, 19 avgust, 2017.

Arhiva prethodnih predavanja

FEMINIZAM U XX VEKU (Adriana Zaharijević i Katarina Lončarević (koordinatorke), Ivana Pantelić, Vanda Perović, Daša Duhaček, Lepa Mlađenović, Jelisaveta Blagojević): Najkraća istorija feminizma: uvod u kurs, Uticaji feminizma XIX veka na feminizam drugog talasa; Anarhistički feminizam, Marksistički i socijalistički feminizam, Politika identiteta: radikalni feminizam i rađanje drugog talasa, Liberalni feminizam: granice feminizma i/ili granice liberalizma, Afroamerički feminizam: sestrinstvo je moćno?, Lezbejski feminizam: šta to znači biti žena?, Postkolonijalni feminizam: žene sa one strane podela na Istok/ Zapad i Sever/ Jug, Politike razlike: težnja ka (još uvek) nemogućem?

POLITIČKA ODGOVORNOST I ISTORIJA SADAŠNJOST (Daša Duhaček (koordinatorka), Ljubinka Trgovčević, Svetlana Tomić, Latinka Perović, Olivera Milosavljević, Dubravka Stojanović, Sanja Petrović, Ana Stolić, Radmila Radić, Vera Gudac, Olga Manojlović-Pintar, Jelena Petrović): Pojam političke odgovornosti u istorijskom kontekstu, Obrazovanje žena u Srbiji, put do elite?, Odgovornost istoričara/ki srpske književnosti, Odgovornost istoriografije u konstruisanju nacionalnog identiteta u Srbiji, Antifašizam, internacionalizam, nacionalizam, Revizija udžbenika u našem sistemu obrazovanja, Nacionalno vreme kao okvir za samopercepciju građana republike Srbije, Privatni život u Srbiji, Religioznost nekad i sad: uloga srpske pravoslavne crkve, Položaj žene u real-socijalizmu, Heroji i žrtve u javnim prostorima: spomenici, Feminizam u levici.

FEMINIZAM: KLJUČNI POJMOVI (Adriana Zaharijević i Katarina Lončarević (koordinatorke), Zorica Ivanović, Ana Stolić, Slavoljupka Pavlović, Zorana Antonijević, Kosana Beker, Vera Kurtić, Tijana Popivoda, Nađa Duhaček, Dragana Popović, Gordana Odanović, Gordana Subotić, Marija Lukić, Lidija Vasiljević, Jelisaveta Blagojević, Dušan Maljković, Mirjana Mirosavljević, Jelena Višnjić, Tanja Marković, Iva Nenić, Zoe Gudović: Patrijarhat/diskriminacija/seksizam, Pol, rod, i trans-seksualnost i trans-rodnost: novi vidovi aktivizma?, Rodna ravnopravnost i prava manjina, Rod i nasilje, Rod i obrazovanje, Rod i bezbednost, Porodica i materinstvo, Od Queer teorije do queer aktivizma, Rod, mediji i reprezentacija, Rod i umetnost I, Rod i umetnost II, Feminizam u Srbiji danas: pitanja, problemi i dileme)

REPREZENTACIJE RODA I POLITIČKO U UMETNOSTI XX VEKA (Branislava Anđelković (koordinatorka), Branislav Dimitrijević, Ildiko Erdei, Miroslava Malešević: Žena umetnost i moderno društvo, Studija slučaja: Impresionistkinje, Žene i avangarda, Studija slučaja: Nadežda Petrović, Frida Kalo i Dijego Rivera, Savremena umetnost i kriza maskulinog subjekta, Ženska samo-reprezentacija od Katarine Ivanović do Milice Tomić, Studija slučaja: Beogradski period Marine Abramović, Rodne uloge u umetnosti totalitarnih sistema, Rod, tehnologija i modernost socijalističkoj Jugoslaviji, Studija slučaja; Didara, Rodne uloge u savremenoj popularnoj kulturi u Srbiji.

ROD, DISKRIMINACIJA I ODGOVORNOST (Daša Duhaček i Zorica Mršević, koordinatorke): Hana Arent: o odgovornosti, Diskriminacija, šta je to: osnovni pojmovi, istorijski osvrt, uzročnoposledična povezanost, Da li se diskriminacija dešava uvek drugima: rezultati istraživanja o raprostranjenosti pojave, diskriminisanim grupama i pojavnim oblicima, Feministički pristup odgovornosti: ženski sud, Da li sam ja potencijalno diskriminisana/diskriminisan: tipovi diskriminacije na osnovu ličnog svojstva, Da li sam ja potencijalno diskriminatorka/diskriminator: tipovi diskriminacije na osnovu grupne pripadnosti, Diskriminacija prema ali i unutar marginalizovanih grupa: fenomen višestruke diskriminacije, Da li je diskriminacija izolovna pojava: prateći fenomeni, Da li je nereagovanje opcija: opasnosti tolerisane diskriminacije, Da li je država diskriminator: uloga države i javnih vlasti u sankcionisanju diskriminacije, Srbija bez diskriminacije, utopija ili stvarnost: antidiskriminativne društvene politike, pravni okvir, institucije, međunarodno pravni ambijent, iskustva efikasnog delovanja, mogućnost primene u domaćim uslovima

Problemi savremenog feminizma (Adriana Zaharijević i Katarina Lončarević (koordinatorke), Sanja Milutinović-Bojanić, Biljana Dojčinović, Milica Gudović, Vera Kurtić, Mirjana Mirosavljević, Jelena Petrović, Tijana Popivoda, Maja Solar, Lidija Vasiljević, Jelena Višnjić): Generacije feminizma, Upotrebe patrijarhalne paradigme u feminističkoj teoriji i praksi, Antagonizam između jednakosti i razlike u feminizmu, Pol, rod i dalje, Biti majka: ozbiljno društveno pitanje, Pravo na rad, pravo na zaradu, Ukrštanje roda i klase, Nasilje bez vela, Kako se predstavlja rod?, Rod u neoliberalnom dobu

Rod u tranziciji: Slučaj Srbija (Dragana Popović (koordinatorka), Biljana Stojković, Ivana Vitas, Tatjana Đurić Kuzmanović, Daša Duhaček, Jelisaveta Blagojević, Marija Kolin, Radmila Radić): Izazovi globalizacije u Srbiji: rodni aspekt, Rod u postsocijalizmu: tradicija uzvraća udarac, Neprofitni sektor i ženska inicijativa u Srbiji, Srbija danas : rodna nejednakost u akademskom prostoru, Od biomoći do bioenvironmenta: tranzicija i novi kolonijalizam, Žene i Srpska pravoslavna crkva, Biopolitike/biotehnologije/bioetika: nova politička odgovornost, Građansko društvo i nove biootehnologije: imperija gena, Novi biološki determinizam i reprogenetike, Rod u tranziciji: slučaj Srbija (studentske prezentacije)

Istorija i teorije feminizma (Katarina Lončarević i Adriana Zaharijević (koordinatorke), Daša Duhaček, Jelena Đorđević, Ivana Pantelić, Slavica Stojanović): Najkraća istorija feminizma: čime se bavimo na ovom kursu?, Jednakost, vrlina i obrazovanje: XVIII vek, Engleska XIX veka: preduslovi za nastanak sifražetskog pokreta, Amerikanke prvog talasa: pravo roba/pravo žena, Politička prava za žene: istorija britanskog sifražetskog pokreta, Virdžinija Vulf i Simon de Bovoar, Rađanje drugog talasa i politika identiteta, Opasne žudnje, Crni feminizam, Postokolonijalni feminizam, Politike razlike i Backlash osamdesetih, Borba za prava žena u Srbiji u XIX i XX veku

Studije ljubavi (Jelisaveta Blagojević (koordinatorka),Jana Baćević, Biljana Dojčinović, Daša Duhaček, Katarina Lončarević, Tanja Rosić): Uvod u Studije ljubavi, Prijateljstvo u Antici I: Uvodna razmatranja i Platon, Prijateljstvo u Antici II: Aristotel i konsekvence antickog shvatanja philia-e, Love and Sant Augustine, Slabost otovrenog srca: koncept ljubavi kroz istoriju zapadnoevropske filozofije, Ljubav prema jednakom, prema odjeku našeg bića: koncept ljubavi kroz istoriju zapadnoevropske filozofije, Deseksualizacija Erosa (Deleuze Coldness and Cruelty), Reseksualizacija Tanatosa (Deleuze Coldness and Cruelty), Amorous Politics, O čemu govorimo kada govorimo o ljubavi

O odgovornosti (Daša Duhaček (koordinatorka), Marina Simić, Vesna Rakić Vodinelić, Kristina Morus, Staša Zajović, Zorica Mršević, Dubravka Stojanović, Srđan Radović, Dragana Popović, Latinka Perović, Snježana Milivojević)

Odgovornost i politika: postsocijalističke promene (Marina Simić i Daša Duhaček (koordinatorke), Jana Baćević, Stef Jansen, Đorđe Pavićević, Deana Jovanović, Čarna Brković, Vanja Čelebičić-Arielli, Ildiko Erdei, Miroslava Malešević, Nadiya Chushak, Rada Drezgić): Prošlost je neka druga zemlja: postsocijalistička transformacija i zamišljanje države, Reforma visokog obrazovanja u Srbiji, Troubled Locations: Return, the Life Course and Transformations of Home in Bosnia-Herzegovina, Odgovornost pamćenja, Režimi pamćenja, O rodu, subjektivitetima i iskustvima: politike različitosti i feministička solidarnost nakon sukoba u bivšoj Jugoslaviji, Ženska solidarnost i pregovaranje sa državom: socijalna zaštita na granici BiH i Srbije, Život na margini: svakodnevnica Roma u post-ratnom Sarajevu (dokumentarni film autorke: Roma snapshots: a day in Sarajevo), Dimenzije ekonomije: promišljanje privatizacije kao socio-kulturne transformacije, U Evropu, ali sa identitetom: politike identiteta u savremenoj Srbiji, Analysing Yougonostalgia: A Case of Lexicon YU Mitologije, Od planiranja porodice do populacione politike – promene vladajuće paradigme u srpskoj demografiji krajem 20. Veka, Tribina: post-socijalistička transformacija i odgovornost

Feminizam: osnovni pojmovi (Adriana Zaharijević i Katarina Lončarević (koordinatorke), Lepa Mlađenović, Daša Duhaček, Zorica Mršević, Vesna Cipruš, Biljana Dojčinović, Jelisaveta Blagojević, Jana Baćević, Marija Lukić, Lidija Vasiljević, Hana Ćopić, Marijana Stojčić, Vera Kurtić, Tijana Popivoda, Jelena Višnjić, Mirjana Mirosavljević, Nađa Duhaček, Iva Nenić, Rada Drezgić, Tamara Đorđević, Dubravka Đurić, Zorica Ivanović, Iva Nenić, Tijana Popivoda, Ivana Pražić, Marina Simić, Slavica Stojanović, Lidija Vasiljević, Ana Vilenica): Patrijarhat/diskriminacija/seksizam, Pol/rod/transgender, Rod i jednakost/ravnopravnost, Queer, Porodica i materinstvo, Priroda/kultura: esencijalizam/konstruktivizam, Rod i religija, Telo i jezik, Telo/seksualnost/reprezentacija, Telo i umetnost, Telo i nasilje, Privatno/javno, Telo/tekst/kiborg, Znanje i moć

Biopolitike/biotehnologije: nova politička odgovornost (Dragana Popović (koordinatorka), Ivan Milenković, Biljana Stojković, Ivana Vitas): Novi biološki determinizam: esencijalizam i geni, Novi Biološki determinizam: geni i društvo, Biološko kao političko I, Biološko kao političko II, Biopolitike: od Biomoći do Bioenvironmenta, Ekofeminizam: nauka i/ili ideologija, Fukoovi pojmovi biomoći i biopolitike, Biopolitike/Biotehnologije/Bioetika – nova politička odgovornost

Designed By
Powered By
© 2017. Centar za ženske studije, Beograd