subota, 19 avgust, 2017.

Arhiva prethodnih predavanja

Biografije (Daša Duhaček (koordinatorka), Vanda Perović, Dragana Popović, Biljana Dojčinović Nešić, Slavica Stojanović)

Razlike, seksualnost i kon/tekst (Biljana Dojčinović Nešić, Jelisaveta Blagojević (koordinatorka), Zorica Ivanović)

Studije ljubavi (Jelisaveta Blagojević (koordinatorka), Jana Baćević, Tanja Rosić, Ana Miljanić, Daša Duhaček)

Biopolitike, rasa, diskurs (Marina Bogdanović, Rajko Đurić, Daša Duhaček, Ivanka Buzev, Dragana Popović (koordinatorka), Nikola Tucić, Ivana Vitas)

Preispitivanje prošlosti: odgovornost i fundamentalizam (Daša Duhaček (koordinatorka), Orli Fridman, Dragana Popović, Staša Zajović, Vesna Rakić Vodinelić, Dubravka Stojanović, Latinka Perović, Radmila Radić, Ljubinka Trgovčević)

Simboličke reprezentacije i feminističke teorije (Biljana Dojčinović Nešić (koordinatorka), Dubravka Đurić (koordinatorka), Jelena Gledić, Branislava Anđelković)

Biopolitike/biotehnologije: nova politička odgovornost (Marina Bogdanović, Ljiljana Jelinek, Dragana Popović ( koordinatorka), Nikola Tucić, Ivana Vitas)

OSNOVNI KURS

Ključni pojmovi i epistemološko/metodološka pitanja (Biljana Dojčinović Nešić, Daša Duhaček, Lepa Mlađenović, Zorica Mršević, Ivana Pantelić, Dragana Popović, Ružica Rosandić, Svenka Savić)

Teorijski problem i politike rodne ravnopravnosti u ženskim studijama/studijama roda (Jelisaveta Blagojević, Daša Duhaček, Zorica Ivanović, Snježana Milivojević, Dragan Popadić, Dragana Popović, Slavica Stojanović)

Akademsko pisanje (Dragana Popović)

Engleski za ženske studije (Vanda Perović)


IZBORNI KURSEVI

Novi koncepti subjektivnosti: Queer/ing teorije, Queer/ing politike (Jelisaveta Blagojević, Daša Duhaček, Zorica Ivanović, Adriana Zaharijević)

Reprezentacija žene u vizuelnim umetnostima (Dubravka Đurić, Branislava Anđelković)

Javna sfera, mediji i odgovornost (Snježana Milivojević, Staša Zajović, Daša Duhaček)

Reprezentacija rodnih identiteta (Marina Bogdanović, Biljana Dojčinović Nešić (koordinatorka), Dubravka Đurić, Tanja Rosić, Vladislava Gordić Petković, Ivana Vitas)

Biološko kao političko (Ivana Vitas, Marina Bogdanović)

Mehanizmi rodne ravnopravnosti (Zorica Mršević)

Iz Otvorenog programa

* Nasilje u porodici: Istraživanja u Istočnoj Evropi (Izabel Markus, Pravni fakultet, Univerzitet države Njujork, SAD)

* Zašto je državi i pravu potreban feminizam (Izabel Markus, Pravni fakultet, Univerzitet države Njujork, SAD)

* Pitanja i problemi ženskih ljudskih prava (Izabel Markus, Pravni fakultet, Univerzitet države Njujork, SAD)

* Umetnost govora (Keti Mijata, specijalna konsultantkinja projekta i autorka „Pravila govora“, Ontario, Kanada)

OSNOVNI KURS

Ključni pojmovi/ključna pitanja (Biljana Dojčinović Nešić, Lepa Mlađenović, Svenka Savić, Zorica Mršević, Marina Bogdanović)

Uvod u feminističku epistemologiju i metodologiju (Ružica Rosandić, Dragana Popović, Ivana Pantelić, Zorica Bečanović, Daša Duhaček)

Istorija ideja (Daša Duhaček, Slavica Stojanović, Vanda Perović, Lepa Mlađenović, Zoran Milutinović, Dragana Popović)

Savremeni teorijski problemi (Nikola Tucić, Jelisaveta Blagojević, Dragan Popadić, Daša Duhaček, Zorica Ivanović, Snježana Milivojević)

Dodatni kursevi: Akademsko pisanje (Ljubiša Rajić);

English Language for Women’s Studies (Vanda Perović)


IZBORNI KURSEVI

Mozaik srpske krize 90-ih (Olivera Milosavljević, Dubravka Stojanović)

Rod i psihologija (Marina Bogdanović, Dragan Popadić, Biljana Branković, Nada Polovina, Dijana Plut, Tinde Kovač Cerović)

Ženska književna istorija (Biljana Dojčinović Nešić, Jasmina Lukić, Tatjana Rosić, Vladislava Gordić Petković, Dubravka Đurić)

Nasilje nad ženama i ženska ljudska prava (Zorica Mršević, Marija Lukić)

Telo u umetnosti: feminizam i postmodernizam (Dubravka Đurić, Nada Seferović)

Žene u Srbiji danas: socio-ekonomska i politička pitanja (Biljana Branković, Mirjana Dokmanović, Isidora Jarić, Tatjana Ignjatović, Tatjana Đurić Kuzmanović, Dragana Popović, Ljubica Rajković, Ljubinka Trgovčević)

Novi koncepti subjektivnosti: Queer/ing teorije, Queer/ing politike (Jelisaveta Blagojević, Daša Duhaček)

Javna sfera, mediji i odgovornost (Snježana Milivojević, Daša Duhaček)

Biološko kao političko (Ivana Vitas, Marina Bogdanović)

Rod, identiteti, tekst (Biljana Dojčinović Nešić, Jasmina Lukić, Tanja Rosić, Vladislava Gordić)

Iz Otvorenog programa

* Istorija žena na Balkanu (Svetlana Slapšak, ISH, Ljubljana)

* Lezbijski identitet (Zorica Mršević, OECD)

* Feminizam i Srpska pravoslavna crkva (Svenka Savić, Univerzitet u Novom Sadu)

* Život pod velom: položaj žene u Iranu za vreme vladavine Šaha (Mejling Simpson, SAD)

* Okrugli sto: zavera "nečitanja"- sudbina ženske književnosti u srpskoj kulturi (Jasmina Lukić, Vladislava Gordić, Dubravka Đurić, Tatjana Rosić, Biljana Dojčinović Nešić, Beograd)

* Žensko iskustvo u savremenoj srpskoj književnosti  (Tanja Rosić, Dubravka Đurić, Biljana Dojčinović Nešić, Vladislava Gordić, Ljubica Arsić, Beograd)

* Matricid u jeziku (Miglena Nikolchina, Univerzitet u Sofiji)

* Korak unazad: sudbina žene u post-1989 Istočnoj Evropi (Sabrina Ramet, Norveški univerzitet za nauku i tehnologiju, Trondhajm, Norveška)

Designed By
Powered By
© 2017. Centar za ženske studije, Beograd