feministička teorija

Naslov Datum objavljivanja
Predavanje „Teorijske interpretacije i moguće posledice klasifikacija feminističkih teorija’’ 14. januar. 2022.
Održan razgovor “Šta se desilo sa rodom?” 17. jun. 2021.
Program kursa „Feministička kritička analiza: Feminizam i levica - druge istorije, druge budućnosti“ 19. maj. 2021.
Teorijski petak - četrnaesti i petnaesti broj časopisa Ženske studije 16. april. 2021.
Oslobađenje kotizacije za pet učesnica/ka kursa Feministička kritička analiza: feminizam i levica - druge istorije, druge budućnosti 13. april. 2021.
Teorijski petak - trinaesti broj časopisa Ženske studije 09. april. 2021.
Teorijski petak - jedanaesti i dvanaesti broj (dvobroj) časopisa Ženske studije 02. april. 2021.
Teorijski petak - deseti broj časopisa Ženske studije 26. mart. 2021.
IDEAS - Inkluzivne digitalne obrazovne anti-diskriminatorne alternative 24. mart. 2021.
Digitalno okruženje i rodno zasnovano nasilje – prilog proučavanju 22. mart. 2021.
Teorijski petak - osmi i deveti broj časopisa Ženske studije 19. mart. 2021.
Kampanje kao (mogući) instrumenti borbe protiv nasilja nad ženama u savremenoj Srbiji 15. mart. 2021.
Teorijski petak - sedmi broj časopisa Ženske studije 12. mart. 2021.
Izazovi u pronalaženju sistemskih odgovora na potrebe žena sa iskustvom nasilja u intimnom partnerskom odnosu – između standarda, javnih politika i stvarnosti 08. mart. 2021.
Teorijski petak - peti i šesti broj časopisa Ženske studije 05. mart. 2021.
Osmomartovski događaji Centra za ženske studije 03. mart. 2021.
Poziv za apliciranje za kurs „Feministička kritička analiza” 2021 na Inter Univerzitetskom Centru u Dubrovniku 02. mart. 2021.
Iskustvo i percepcije rodne diskriminacije u porоdici: efekti po bazično samopoštovanje i strategije suočavanja 01. mart. 2021.
Teorijski petak - četvrti broj časopisa Ženske studije 26. februar. 2021.
O položaju i iskustvima sezonskih radnica u poljoprivredi u savremenoj Srbiji. Može li se govoriti o elementima strukturnog nasilja? 22. februar. 2021.