rodno-zasnovano nasilje

Naslov Datum objavljivanja
Akcija "Svaki minut je važan" 17. januar. 2022.
Treći broj FEMzina - Rodno zasnovano nasilje i otpor 26. novembar. 2021.
Regionalno saopštenje aktivistkinja i organizacija za ženska prava povodom rodno zasnovanog nasilja na internetu 17. april. 2021.
Digitalno okruženje i rodno zasnovano nasilje – prilog proučavanju 22. mart. 2021.
Kampanje kao (mogući) instrumenti borbe protiv nasilja nad ženama u savremenoj Srbiji 15. mart. 2021.
Izazovi u pronalaženju sistemskih odgovora na potrebe žena sa iskustvom nasilja u intimnom partnerskom odnosu – između standarda, javnih politika i stvarnosti 08. mart. 2021.
Osmomartovski događaji Centra za ženske studije 03. mart. 2021.
Iskustvo i percepcije rodne diskriminacije u porоdici: efekti po bazično samopoštovanje i strategije suočavanja 01. mart. 2021.
O položaju i iskustvima sezonskih radnica u poljoprivredi u savremenoj Srbiji. Može li se govoriti o elementima strukturnog nasilja? 22. februar. 2021.
Istraživanje rodnih politika „odozdo“ – etnografija centra za socijalni rad i pitanje nasilja nad ženama 15. februar. 2021.
Rodno zasnovano nasilje na presjeku roda i klase – istorijske i savremene perspektive 08. februar. 2021.
"Zašto nije prijavila?" 27. januar. 2021.
Održan razgovor razgovor „Rodno zasnovano nasilje u doba Covida19“ 28. decembar. 2020.
Rodno zasnovano nasilje u doba COVIDA-19: razgovor i predstavljanje temata 18. decembar. 2020.
Okrugli sto: Društveno-ekonomski kontekst i pitanje rodno zasnovanog nasilja 11. decembar. 2018.
Društveno-ekonomske i političke promene u Srbiji i pitanje rodno zasnovanog nasilja 06. decembar. 2017.