Gender, Discrimination and Responsibility (Daša Duhaček i Zorica Mršević, coordinators)

Problems of Contemporary Feminism (Adriana Zaharijević and Katarina Lončarević (coordinators), Sanja Milutinović-Bojanić, Biljana Dojčinović, Milica Gudović, Vera Kurtić, Mirjana Mirosavljević, Jelena Petrović, Tijana Popivoda, Maja Solar, Lidija Vasiljević, Jelena Višnjić

Gender in Transition: The case of Serbia (Dragana Popović (coordinator), Biljana Stojković, Ivana Vitas, Tatjana Đurić Kuzmanović, Daša Duhaček, Jelisaveta Blagojević, Marija Kolin, Radmila Radić)