Koordinatorka: Ljubica Rajković. Projekat istražuje odnose i uloge u savremenoj porodici u ruralnoj Srbiji.

Objavljeno u Ljubica Rajković: Društveni položaj seoskih žena u Centralnoj Srbiji, Beograd, 2010.