Koordinatorka: Biljana Branković. Projekt je realizovan uz podršku kanadske agencije CIDA (Canadian International Development Agency). U okviru projekta su organizovani kursevi za trenere, kao i programi za nastavnike srednjih škola o seksualnom nasilju. Pripremljen je i predstavljen Priručnik za trenere, u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje Republike Srbije.