Koordinatorka: Branka Arsić. Učesnice: Hajdana Baletić, Ksenija Bilbija, Marina Blagojević, Jovan Čekić, Rada Iveković, Tomislav Longinović, Tatjana Rosić, Svetlana Slapšak, Melita Zajc, Branimir Stojanović.

Objavljeno u Žene, slike, izmišljaji, ur. Branka Arsić, Beograd: Centar za ženske studije, 2000.

Koordinatorka: Marina Blagojević. Učesnice: Neda Božinović, Lepojka Čarević Mitanovski, Sonja Drljević, Dubravka Đurić, Biljana Dojčinović Nešić, Lorans Havdi, Nadežda Ćetković, Ljiljana Čičkarić, Jelka Imširović, Zorica Jevremović, Jelena Labrys, Vera Litričin, Anđelka Milić, Milica Minić, Lepa Mlađenović, Zorica Mršević, Dušica Popadić, Vesna Nikolić Ristanović, Sanja Stanišić, Slavica Stojanović, Jasmina Tešanović, Sofija Trivunac, Jelena Trpković, Ljiljana Vuletić.

Objavljeno u Ka vidljivoj ženskoj istoriji – ženski pokret u Beogradu tokom 90-ih, ur. Marina Blagojević, Beograd: Centar za ženske studije, istraživanja i komunikacije, 1998.

Koordinacija: Vesna Nikolić Ristanović. Učesnice: Ivana Stevanović, Branislava Knežić, Sanja Milivojević i Sanja Ćopić.

Objavljeno u Ženska prava i društvena tranzicija u SR Jugoslaviji, ur. Vesna Nikolić Ristanović, Beograd: Centar za ženske studije, istraživanja i komunikacije, 1997.

Koordinacija: Vesna Nikolić Ristanović. Učesnice:Sanja Milivojević i Sanja Ćopić.

Objavljeno u Ženska prava i društvena tranzicija u SRJ, ur. Vesna Nikolić Ristanović, Beograd: Centar za ženske studije, istraživanja i komunikacije, 1997.