ImageElektronsko izdanje br 1, novembar 2007. godina
U saradnji sa časopisom Identiteti

Objavljivanje ovog broja omogućila je Next Page Foundation
(program East Translates East)

Urednica: Jelisaveta Blagojević

Tekstovi

Bobi Badarevski
Nauka, gej gen, ljudska prava

Elizabeta Šeleva
Granične kulture/kulture na granici

Eva D. Bahovec
Feminizam i ambivalentnost: Simon de Bovoar

Maša Ogrizek
Čudovišta i fantazme: poreklo subjekta i rodna razlika

Milčo Mančevski
Duh moje majke

Katerina Kolozova
Zamišljanje lica "realnog": neka razmatranja o ratu i nasilju

Žarko Trajanoski
Kant - kategorički imperativ našeg vremena?

 

ceeol-logoGenero časopis za feminističku teoriju i studije kulture je arhiviran u Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.)
Genero je partner
EUROZINE mreze