petak, 20 septembar, 2019.

ImageElektronsko izdanje br 1, novembar 2007. godina
U saradnji sa časopisom Identiteti

Objavljivanje ovog broja omogućila je Next Page Foundation
(program East Translates East)

Urednica: Jelisaveta Blagojević

Tekstovi

Bobi Badarevski
Nauka, gej gen, ljudska prava

Elizabeta Šeleva
Granične kulture/kulture na granici

Eva D. Bahovec
Feminizam i ambivalentnost: Simon de Bovoar

Maša Ogrizek
Čudovišta i fantazme: poreklo subjekta i rodna razlika

Milčo Mančevski
Duh moje majke

Katerina Kolozova
Zamišljanje lica "realnog": neka razmatranja o ratu i nasilju

Žarko Trajanoski
Kant - kategorički imperativ našeg vremena?

 

ceeol-logoGenero časopis za feminističku teoriju i studije kulture je arhiviran u Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.)
Genero je partner
EUROZINE mreze

GENERO

Genero: časopis za feminističku teoriju i studije kulture je glavna serijska publikacija koju Centar za ženske studije objavljuje zajedno sa Centrom za studije roda i politike na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Genero je osnovan 2002. godine. Pre odluke o osnivanju časopisa Genero, Centar za ženske studije je u periodu od 1995. do 2002. godine izdavao časopis Ženske studije sa idejom popularizacije feminističke teorije u regionu.

Opširnije...
Designed By
Powered By
© 2017. Centar za ženske studije, Beograd