genero16

Časopis za feminističku teoriju i studije kulture
GENERO, Broj 16

U najnovijem broju za 2012. godinu, časopis Genero objavljuje originalne naučne radove deset domaćih i stranih autorki i autora. Kataržina Červonogora ukazuje na značaj lekarke Rahele Štraus u borbi za reproduktivna prava u Vajmarskoj Nemačkoj. Rada Drezgić ispituje neotradicionalističke konstrukcije nacije i maskuliniteta u Srbiji,  a Endrju Hodžis analitičku upotrebu i etnografsku rasprostranjenost pojma kulture u socijalnoj antropologiji u angloameričkoj i istočnoevropskoj antropološkoj tradiciji. Uroš Matić  kritički razmatra studije roda i seksualnosti u egiptologiji. Maja Solar analizira kako pojmovi klase, pola i univerzalnosti mogu postati borbeni pojmovi, dok Nataša Tučev i Milena Kostić pišu o unutrašnjem rascepu i mogućnosti zaceljenja u stvaralaštvu Adrijen Rič.  Selma Veseljević Jerković ispituje pojam „nove ženstvenosti” u popularnoj kulturi, dok Jelena Višnjić analizira izveštavanje štampanih medija o ženama žrtvama nasilja u Srbiji. Istraživanje o aktuelnim aspektima rodnih nejednakosti u političkoj i ekonomskoj sferi odlučivanja u Evropskoj uniji i Srbiji je tema rada Marije Kolin.

Najnoviji broj Genera donosi i šest prikaza knjiga relevantnih za područje feminističke teorije i studija kulture koje potpisuju Ognjen Kojanić, Ivana Prentović Krivokapić, Petra Bjelica, Adriana Sabo, Emilia Epštajn i Iva Kljakić.

U ovom broju Genera, opraštamo se od velikih žena i feministkinja, Adrijen Rič i Šulamit Fajerston. Lepa Mlađenović i Adriana Zaharijević pišu o njima i njihovom značaju kako za nas danas tako i za istoriju feminizma.

{slider=Sadržaj}

Genero 16/2012

SADRŽAJ / TABLE OF CONTENTS

Studije i članci/Studies and Articles

Katarzyna Czerwonogóra
Jewish, Female, Educated and Political: Dr. Rahel Straus on Abortion in the Weimar Republic
Jevrejka, žena, obrazovana i politički angažovana: dr Rahela Štraus o abortusu u Vajmarskoj republici 

Rada Drezgić
Neo-traditionalist Constructions of Nation and Masculinity: the Rule of Patrilineage
Neotradicionalističke konstrukcije nacije i maskuliniteta: obrazac patrilinearnosti

Andrew Hodges
Cultures, Traditions and Radical Humanism
Kulture, tradicije i radikalni humanizam

Uroš Matić
Egiptologija, rod i seksualnost: kritička perspektiva
Egyptology, Gender and Sexuality: Critical Perspective

Maja Solar 
Natrag ka borbenim pojmovima: klasa, pol, univerzalnost
Back to Struggle Concepts: Class, Sex, Universality

Nataša Tučev i Milena Kostić
„Kada se mi mrtve probudimo”: unutrašnji rascep i mogućnost zaceljenja u stvaralaštvu Adrijen Rič
“When We Dead Awaken”:  Inner Split and the Possibility of Healing in the Works of Adrienne Rich

Selma Veseljević Jerković
„Ti si super žena”: nova ženstvenost u popularnoj kulturi
„You are a Superwoman”: New Femininity in Popular Culture

Jelena Višnjić
Killing me softly”: izveštavanje štampanih medija o ženama žrtvama nasilja
„Killing Me Softly”: Print Media Reports on Women, Victims of Violence

Marija Kolin
Neki aktuelni aspekti rodnih nejednakosti u političkoj i ekonomskoj sferi odlučivanja u Evropskoj uniji i Srbiji
Some Current Gender Inequalities in Political and Economic Sphere of Decision Making in European Union and Serbia

Prikazi/Book Reviews

Ognjen Kojanić 
Šta studije ekonomije mogu da nauče od feminizma?
What Can Economic Studies Learn from Feminism?

Ivana Prentović Krivokapić
Tragična metarmofoza jedne žene
Tragic Metamorphosis of a Woman

Petra Bjelica
Hrabrost otvorene borbe Ksenije Atanasijević
The Courage of Ksenija Atanasijević’s Open Struggle

Adriana Sabo
Povesti zaljubljenog subjekta
Tales of a Subject in Love

Emilia Epštajn
Aktivizam i sloboda delovanja Zagorke Golubović
Zagorka Golubović’s Activism and Freedom

Iva Kljakić
Portret jugoslovenske feministkinje
A Portrait of a Yugoslav Feminist

In memoriam/In Memoriam

Lepa Mlađenović
Adrijen Rič (1929 – 2012) – Sedam beležaka o Adrijen Rič
Adrienne Rich (1929-2012) – Seven Notes about Adrienne Rich

Adriana Zaharijević
Šulamit Fajerston (1945-2012) – „Biti obožavana ne znači biti slobodna“
Shulamith Firestone (1945-2012) – „To Be Worshipped Is Not Freedom“

Uputstvo za autore i autorke/Instructions for Authors

{/slider}
ceeol-logoGenero časopis za feminističku teoriju i studije kulture je arhiviran u Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.)
Genero je partner
EUROZINE mreze