ponedeljak, 26 avgust, 2019.
GENERO 15

Časopis za feminističku teoriju GENERO, Broj 15

Genero: časopis za feminističku teoriju i studije kulture u svom najnovijem broju donosi u okviru Studija i ogleda autorske tekstove Katerine Kolozove, Sanje Milutinović Bojanić, Marka Simendića, Ivana Milenkovića, Nikoline Nedeljkov, Biljane Andonovske, Milana Miljkovića, Deane Jovanović i Marije Grujić.

Autorke i autori u svojim tekstovima razmatraju sledeće teme: mogućnost političkog univerzalizma unutar Evrope s one strane logike evropocentrizma, pojam ginekonomije, da li u političkoj filozofiji Tomasa Hobsa suveren može biti i žena, pojam kiborga kao nemoguće identifikacije, potencijal društvenog konstrukta kao osnove za remiks taktika pisanja-citanja i kulturološke stvarnosti, pitanje žene u mazohizmu i ženskog mazohizma, problem maskuliniteta u Srbiji na početku dvadesetog veka u delima Sretena Adžića, politike sećanja i solidarnost u feminističkim pristupima suočavanju sa prošlošću, i teorijski okviri za izučavanje odnosa između nacionalne pripadnosti i rodnih reprezentacija.

Prikaze potpisuju Vladimir Petrović, Adriana Zaharijević, Lada Čale Feldman i Dragana Popović.

U ovom broju objavljen je i prevod Adriane Zaharijević teksta Vendi Braun "Ranjeni identiteti".

Urednice broja 15/2011 su Katarina Lončarević i Marina Simić.
Lektura i korektura: Tanja Janković i Nenad Knežević
Dizajn i prelom: Nikola Stevanović

Genero 15/2011

SADRŽAJ

Studije i ogledi

Katerina Kolozova
Examining the Possibility of a Universalist Form of Inclusion beyond European
Cultural Hegemonism

Sanja Milutinović Bojanić
Ginekonomije ili obnovljeni diskurs o „polnoj razlici“

Marko Simendić
Could the Hobbesian Sovereign Be Female?

Ivan Milenković
Kiborg – nemoguća identifi kacija: Dona Haravej sa Žakom Ransijerom

Nikolina Nedeljkov
Wiered to a Maze: Pixel Saturnalia and Refacement

Biljana Andonovska
Zovem se mazohizam: Vanda i Leopold fon Zaher-Mazoh – ime, žena, žanr

Milan Miljković
„Muškarci sa ženskim osobinama”: o problemu maskuliniteta na početku
dvadesetog veka u Srbiji

Deana Jovanović
Politike sećanja, feminizam i solidarnost nakon sukoba u bivšoj Jugoslaviji

Marija Grujić
Nacionalna zajednica, rod i popularna reprezentacija: teorijski okviri

Prikazi

Vladimir Petrović
Novosti iz prošlosti

Adriana Zaharijević
Drug-ce partizani, građanke Jugoslavije

Lada Čale Feldman
Kritička kaligrafi ja

Dragana Popović
Porodica u sistemskom okruženju

Prevod

Vendi Braun
Ranjeni identiteti

ceeol-logoGenero časopis za feminističku teoriju i studije kulture je arhiviran u Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.)
Genero je partner
EUROZINE mreze

GENERO

Genero: časopis za feminističku teoriju i studije kulture je glavna serijska publikacija koju Centar za ženske studije objavljuje zajedno sa Centrom za studije roda i politike na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Genero je osnovan 2002. godine. Pre odluke o osnivanju časopisa Genero, Centar za ženske studije je u periodu od 1995. do 2002. godine izdavao časopis Ženske studije sa idejom popularizacije feminističke teorije u regionu.

Opširnije...
Designed By
Powered By
© 2017. Centar za ženske studije, Beograd