genero19

Časopis za feminističku teoriju i studije kulture
GENERO, Broj 19

Genero: časopis za feminističku teoriju i studije kulture u broju 19/2015 objavljuje osam naučnih članaka i četiri prikaza novije naučne i stručne literature.

Dva teksta tematizuju period socijalizma u Jugoslaviji. Milica Jerončić (Univerzitet u Beogradu) piše pregledan tekst o položaju žena u socijalističkoj Jugoslaviji preko analize pojmova privatnog i javnog patrijarhata, dok Biljana Kašić (Sveučilište u Zadru) i Sandra Prlenda (Centar za ženske studije – Zagreb) analiziraju rad jugoslovenskih feministkinja tokom socijalizma.

Svetlana Slapšak (Institut za balkanske i sredozemne studije i kulturu – Ljubljana, Slovenija) se bavi sadašnjošću i piše o Balkanu, rodu, neokolonijalnim strategijama i mogućim načinima otpora.

Jasmina Radojičić (Univerzitet u Beogradu) u tekstu pod naslovom „Živanine cipele” analizira patrijarhat, mizoginiju i nacionalizam u romanu Knjiga o Milutinu, svesna činjenice da je neophodno novo feminističko čitanje te knjige naročito ako se imaju u vidu sve češći zahtevi da se ona uvrsti u obaveznu lektiru u školama. Nikolina Nedeljkov (The City University of New York) u tekstu koji takođe pripada teoriji književnosti, piše o savremenoj književnosti engleskog govornog područja, i o idejnom i praktičnom aspektu remiksa kao oblika otpora protiv represije i kao sredstva u službi očuvanja individualnosti i jedinstva ovaploćenih u pojmu rifejsmenta.

Milica Miražić (Univerzitet u Beogradu) problematizuje Lakanov pojam pogleda u feminističkim teorijama filma, ali ide i korak dalje i u svom tekstu u kome preko analize teorije Brahe Etinger pokazuje kako pojam pogleda i danas ostaje jedan od najznačajnijih koncepata u savremenoj feminističkoj psihoanalitičarskoj teoriji i njenim primenama u domenu teorije vizuelnih umetnosti.

Dva teksta zasnovana su na originalnim antropološko-etnološkim istraživanjima. Jovana Backović (University College London) piše o re-kontekstualizaciji oralne tradicije Balkana, dok Milica Milić Kolarević (University of Minnesota) u tekstu pod naslovom „Oplakivanje sutrašnjice: nada i beznađe na odeljenjima za onkologiju u Srbiji” ispituje procese koji se odvijaju u prostoru onkoloških klinika koji formulišu odnose između pacijenata i njihovih lekara, kao i između pacijenata međusobno.

U odeljku časopisa koji je posvećen prikazima najnovije naučne i stručne literature, Marina Simić piše o knjizi Adriane Zaharijević Ko je pojedinac: genealoško ispitivanje ideje građanina, Dubravka Đurić o novoj knjizi Biljane Dojčinović „Pravo sunca”: drugačiji modernizmi, Zorana Simić analizira knjigu Tanje Petrović Srbija i njen jug: „južnjački dijalekti” između jezika, kulture i politike, a Gjorgje Bozhoviq piše o zborniku koji su priredili Marlis Helinger i Hajko Močenbaher pod naslovom Gender Across Languages: The Linguistic Representation of Women and Men.

Od Olivere Milosavljević (1951-2015), dugogodišnje predavačice i saradnice Centra za ženske studije se oprašta u ime Centra i časopisa Genero Daša Duhaček.

{slider=Sadržaj}

SADRŽAJ/TABLE OF CONTENTS

STUDIJE I ČLANCI/STUDIES AND ARTICLES

Milica Jerončić
Privatni i javni patrijarhat: društveni položaj i uloga žena u Jugoslaviji tokom socijalističkog perioda
Private and Public Patriarchy: Social Position and the Role of Women during the Socialist Period in Yugoslavia

Biljana Kašić, Sandra Prlenda
Yugoslav Feminists in Socialism: Disrupting the Mainstream Narratives
Jugoslovenske feministkinje u socijalizmu: remećenje dominantnih narativa

Svetlana Slapšak
South-Eastern Europe, the Balkans, Gender, and Colonial Strategies: Necessary Resistance
Jugoistočna Evropa, Balkan, rod, i kolonijalne strategije: nužnost otpora

Jasmina Radojičić
„Živanine cipele”: patrijarhat, mizoginija, i nacionalizam u romanu Knjiga o Milutinu Danka Popovića
„Živana’s Shoes”: Patriarchy, Misogyny, and Nationalism in the Novel The Book about Milutin by Danko Popović

Nikolina Nedeljkov
hic & nunc / anticarpediem: Low Tech Postfuturist Poetics in the Service of the Subtonic Hi-Fi
hic & nunc / anticarpediem: Low Tech & Hi-Fi

Milica Miražić
Lakanov pojam pogleda u feminističkim teorijama filma
Lacan’s Concept of Gaze in Feminist Film Theory

Jovana Backović
Authenticity of the Derivative: Re-contextualizing the Oral Heritage of the Balkans
Autentičnost derivacije: re-kontekstualizacija oralne tradicije Balkana

Milica Milić Kolarević
Mourning for Tomorrow: Hope and Hopelessness in Oncology Wards in Serbia
Oplakivanje sutrašnjice: nada i beznađe na odeljenjima za onkologiju u Srbiji

PRIKAZI/BOOK REVIEWS

Marina Simić
Pojedinci i pojedinke: prilog za istoriju ideje građanstva
Individuals: Towards the History of the Idea of Citizenship

Dubravka Đurić
Komparativistika i globalni modernizmi
Comparative Literature and Global Modernisms

Zorana Simić
Aporije jezičke ideologije
Aporias of Language Ideology

Gjorgje Bozhoviq
Povratak strukturalne lingvistike
The Return of Structural Linguistics

In memoriam/In Memoriam

Daša Duhaček
Olivera Milosavljević (1951-2015) – Olivera Milosavljević i ženska istorijska škola
Olivera Milosavljević (1951-2015) – Olivera Milosavljević and Women’s History School

UPUTSTVO ZA AUTORE I AUTORKE/INSTRUCTIONS FOR AUTHORS

{/slider}
ceeol-logoGenero časopis za feminističku teoriju i studije kulture je arhiviran u Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.)
Genero je partner
EUROZINE mreze