Genero: časopis za feminističku teoriju i studije kulture (Genero: Journal of Feminist Theory and Cultural Studies / ISSN 1451-2203) je glavna serijska publikacija koju Centar za ženske studije objavljuje zajedno sa Centrom za studije roda i politike na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Genero je osnovan 2002. godine.

Pre odluke o osnivanju časopisa Genero, Centar za ženske studije je u periodu od 1995. do 2002. godine izdavao časopis Ženske studije (Women’s Studies, ISSN 0354-6942) sa idejom popularizacije feminističke teorije u regionu. Ženske studije i danas predstavljaju važan izvor za studentkinje i studente, kao i za istraživače i istraživačice u oblastima feminističke teorije, kontinentalne filozofije i teorija umetnosti i književnosti. Centar je objavio 15 brojeva Ženskih studija, a urednice časopisa su bile Jasmina Lukić (1995-2000) i Branka Arsić (2000-2002). Na web stranici Centra nalazi se 13 brojeva Ženskih studija, koji se mogu besplatno preuzeti.

ceeol-logoGenero časopis za feminističku teoriju i studije kulture je arhiviran u Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.)
Genero je partner
EUROZINE mreze