GENERO 14 Časopis za feminističku teoriju i studije kulture
GENERO, Broj 14

Urednica broja 14/2010 je Marina Simić.
Lektura i korektura: Tanja Janković i Nenad Knežević
Dizajn i prelom: Nikola Stevanović

Genero: časopis za feminističku teoriju i studije kulture u svom najnovijem broju donosi u okviru Studija i ogleda autorske tekstove Čarne Brković, Ivane Bajić Hajduković, Ane Hofman, Ivane Medić, Ivane Pražić, Uroša Matića i Anđe Srdić Srebro iz oblasti antropologije, etnologije i muzikologije.

Teme koje autori i autorke obrađuju u svojim tekstovima su raznovrsne: protivljenje feminizmu u zemljama istočne i jugoistočne Evrope, odnos majke i deteta u postkomunističkom periodu preko analize primanja i slanja doznaka, sećanja seoskih žena na socijalizam u Srbiji, uslovi u kojima su živele i radile kompozitorke u Sovjetskom Savezu, theravada budizam i rod u Indoneziji, Dupljajska kolica i tela koja nešto znače, i odnos alternativne medicine i alternativnih tela.

Prikaze potpisuju: Dubravka Đurić, Ivana Prentović Krivokapić, Iva Nenić i Dragana Popović.

U ovom broju objavljen je i prevod Irene Šimić prvog poglavlja knjige Beti Fridan The Feminine Mistique, „Problem koji nema ime”.

GENERO 13

Časopis za feminističku teoriju i studije kulture
GENERO, Broj 13

Urednica broja 13/2009: Katarina Lončarević.
Lektura i korektura: Tanja Janković i Nenad Knežević
Dizajn i prelom: Nikola Stevanović

Genero: časopis za feminističku teoriju i studije kulture u svom najnovijem broju donosi tri teksta koji iz feminističke perspektive razmatraju fenomen turbo-folka. Autorke tekstova su: Jelena Višnjić, Olga Dimitrijević i Iva Nenić.

U novom broju časopisa u okviru Studija i ogleda, objavljeni su i eseji iz oblasti digitalne umetnosti, književnosti i medija, a autorke radova su: Nataša Teofilović, Ana Petrov, Žarka Svirčev, Milena Jakovljević i Ivana Simić. Autorke u svojim tekstovima obrađuju sledeće teme: tehnologija i praksa virtuelnih karaktera, diskurzivno konstruisanje „savremene žene” u štampanim medijima, modeli integracije ginokritike u srednjoškolsko nastavno izučavanje književnog dela, analiza dela Borisava Stankovića, Ive Andrića i Danila Kiša iz perspektive feminističke teorije i teorije roda, i pojam queer i queer teorije.

Prikaze potpisuju Ivana Prentović Krivokapić, Dubravka Đurić, Vladanka Malešić i Milena Stefanović.

U novom broju časopisa Genero objavljen je i prevod Jelene Ristić uvodnog poglavlja knjige Suzan Faludi Backlash, "Za sve je kriv feminizam".

GENERO 12

Časopis za feminističku teoriju i studije kulture
GENERO, Broj 12

Genero: časopis za feminističku teoriju i studije kulture u ovom broju donosi tekstove domaćih teoretičarki na temu Politika rodne ravnopravnosti.

Radovi predstavljeni u tematu proizašli su iz višegodišnjeg rada autorki na kursu Politike rodne ravnopravnosti u okviru specijalističkih, magistarskih i master studija na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Tekstovi autorki Zorice Mršević, Marije Kolin, Tanje Ignjatović i Dragane Popović nude komparativnu analizu društvenog i ekonomskog položaja žena sa istorijskog aspekta, kritički razmatraju dosadašnja postignuća u ovoj oblasti na globalnom, regionalnom i lokalnom nivou (u javnoj sferi kroz parametre ekonomske ne/zavisnosti i pokazatelje pozicija odlučivanja i reprezentaciju žena u medijima, i u privatnoj sferi kroz uloge staranja u porodici, pojave nasilja u porodici, rodne diskriminacije u obrazovanju). Urednica temata je Dragana Popović.

Novi broj časopisa Genero donosi i studije i oglede autorki Vande Perović, Anite Burgund i Ivane Ćirković.

GENERO 10/11

Časopis za feminističku teoriju GENERO, Broj 10/11

Centar za ženske studije i istraživanje roda 2007
Urednica ovog broja: Daša Duhaček
Tema broja: Kako do odgovornosti?

Od osnivanja Centra za ženske studije predavački programi zauzimaju centralno mesto u njegovom radu. Sadržaji ovih programa su se menjali kroz godine, ali, nasuprot stereotipu, položaj žena i pitanja roda zapravo nisu bili ni jedini ni određujući, a u svakom slučaju nisu bili osnovni kriterijum izbora. Osnovni kriterijum je bio da se teorijski, empirijski, ili praktičko-politički postave pitanja – ne nužno i daju odgovori – o isključivanju drugačijeg, bez obzira na to kojim se sadržajima taj pojam Drugog puni; s tim što su prednost uvek imali konkretni sadržaji. Ovo opredeljenje je naravno od samog početka i najčešće upućivalo na najveću marginalizovanu grupu, odnosno žene, ali neretko ne samo na druge marginalizovane grupe već i na pitanja koja su bila izostavljena i to posebno u akademskim sredinama, naučnim istraživanjima i univerzitetskim programima. Koja to bitna pitanja, i to u našem kontekstu, nisu našla svoje mesto u predavačkim programima?

ImageElektronsko izdanje br 1, novembar 2007. godina
U saradnji sa časopisom Identiteti

Objavljivanje ovog broja omogućila je Next Page Foundation
(program East Translates East)

Urednica: Jelisaveta Blagojević

GENERO 8/9Časopis za feminističku teoriju GENERO, Broj 8/9

Centar za ženske studije i istraživanje roda 2006
Urednica: Biljana Dojčinović Nešić,
Tema broja: "Razlike, seksualnosti, kon/teksti" - Dubrovnik, maj 2006

U Međunarodnom univerzitetskom centru u Dubrovniku od 22. do 27. maja 2006. godine održan je osmi po redu seminar "Feminističke kritičke analize" za postdiplomske studije. Na seminaru, čija je tema bila "Razlike, seksualnosti, kon/teksti“, učestvovale su teoretičarke i studentkinje i studenti iz Italije, Portugala, Estonije, Irske, Rumunije, Bugarske, Bosne, Makedonije, Srbije, Velike Britanije, SAD i drugih zemalja.

ceeol-logoGenero časopis za feminističku teoriju i studije kulture je arhiviran u Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.)
Genero je partner
EUROZINE mreze