Branka Arsić, videti Ženske studije 1, 1995.

Ksenija Bilbija diplomirala je na Filološkom fakultetu u Beogradu, doktorirala na univerzitetu Ajova, SAD. Predaje španski jezik na univerzitetu Viskonsin-Medison. Objavljuje prevode i eseje o savremenoj latino-američkoj književnosti.

Dubravka Đurić ,bavi se poezijom, kritikom, prevođenjem i performansom. Predaje u Centru za ženske studije. Objavila, između ostalog, zbirke pesama Priroda meseca, priroda žene (1989), Knjiga brojeva (1994), Klopke (1995), Cosmopolitan Alphabet (1995). Urednica u časopisu ProFemina.

Mardžori Garber (Marjorie Garber) je direktorka centra za Književne i kulturne studije na harvardskom univerzitetu. Autorka je tri knjige o Šekspiru.

Dona Haravej (Donna J. Haraway), je istoričarka nauke i profesorka na katedri za istoriju svesti, Univerzitet Kalifornija, Santa Kruz. Doktorirala je biologiju na Jeilu. Autorka je: Primate Visions: Gender; Race and Nature in the World of Modern Science; Simians, Cuborgs and Women: The Reinvention of Nature.

Lis Irigaraj videti ženske studije 1, 1995.

Rada Iveković, indološkinja, filozofkinja i spisateljica. Predavala na Odseku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Od 1991. godine živi u Parizu. Objavila, između ostalog, sledeće knjiga: Rana budistička misao, 1977; Pregled indijske filozofije, 1981; Sporost - oporost, 1988; Benares, esej iz Indije, 1990; Orients: Critique de la raison postmoderne, 1992; Jugoslavischer Salat, 1993.

Leposava Kron radi u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja od 1987. godine. Diplomirala je, magistrirala i doktorirala na Odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Objavila je četrdesetak naučnih i stručnih radova iz oblasti kliničke psihologije i psihologije kriminala. Objavila je dve knjige, Seksualno nasilje: psihološka studija i Kainov greh: psihološka tipologija ubica. Jedan je od osnivača, i urednica časopisa za kliničku psihologiju i socijalnu patologiju. Članica je Svetske Akademije za prava i mentalno zdravlje i Međunarodne grupe za istraživanje ubistava.

Tomas Laker (Thomas Laqueur), je profesor istorije na Univerzitetu Kalifornija, Berkli. Najvažnije delo mu je Making Sex, Body and Gender from the Greeks to Freud, Harvard, 1990.

Žan Fransoa Liotar (Jean-Francois Lyotard) jedan je od najuticajnijih savremenih filozofa. Predavao je na: Institut polytechnique de philosophie, Vincennes (Paris VIII); Nanterre (Paris X); University of California, Irvine. Napisao, izmedju ostalog: La phenomenologie P.U.F.; Discours, figure, Klincksieck; Drive a partir de Marx et Freud, Union generale d’editions; De dispositifs plsionnels, Union generale d’editions; Economie Libidinale, Minuit, Paris; Les transformateurs Duchamp, Galilee; La condition postmoderne, Minuit, Paris; Le mur du Pacifique, Galilee.

Nikol Loro (Nicole Loreaux); Teoretičarka koja se bavi proučavanjem antičke grčke. Najvažnije delo Izumevanje Atine.

Jasmina Lukić predaje književnost u Centru za 'enske studije u Beogradu i sarađuje kao predavačica sa Ženskim studijem u Zagrebu. Bavi se književnom kritikom i esejistikom. Glavna je urednica časopisa Ženske studije.

Lepa Mlađenović, feministička lezbejka, mirovna aktivistkinja, radi sa ženama žrtvama muškog nasilja i rata u Autonomnom ženskom centru protiv seksualnog nasilja u Beogradu. Priredila dve knjige o alternativama psihijatriji (Mreža alternativa psihijatriji, 1985, i Mreža alternativa, 1988), i zbornik tekstova Žene za život bez nasilja (1996).

Vesna Nikolić-Ristanović je viši naučni saradnik u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja i predavačica u Centru za ženske studije u Beogradu. Autorka je i koautorka većeg broja naučnih radova o nasilju nad ženama i kriminalitetu žena među kojima su i knjige Žene kao žrtve nasiljaž (1989), Društvena kontrola i kriminalitet žena (1992), Development and Crime (1992) i Žene, nasilje i rat(1995).

Svenka Savić ,videti Ženske studije 1, 1995.

Gordana Vuksanović ,sociološkinja, doktorirala sa sa temom iz oblasti sociologije porodice. Docent na predmetu Sociološki metod na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

Aleksandar Zistakis radi kao asistent za Estetiku, na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Bavi se estetikom i savremenom filozofijom.