Branka Arsić, videti Ženske studije 1, 1995.

Mike Bal (Mieke Bal), profesorka književnosti na Amsterdamskom univerzitetu. Autorka je knjiga Narratology Introduction to the Theory of Narrative (1988), Femmes Imaginaires (1986) i Reading "Rembrandt": Beyond the World-Image Opposition.

Jovan Čekić, filozof i konceptualni umetnik. Njegovo polje interesovanja pokriva estetiku i savremene umetnosti. Bio je direktor časopisa New Moment. Objavljuje filozofske eseje i tekstove u domaćoj i stranoj periodici.

Biljana Dojčinović Nešić, videti Ženske studije 1, 1995.

Slobodan Drakulić , sociolog. Zaposlen na Univerzitetu u Torontu, gde predaje sociologiju nacionalizma i rata. Autor je knjige Obrazovanje i poredak i koautor knjige Gradska gerila u Italiji 1970-1980. Proveo i objavio nekoliko socioloskih istrazivanja u (bivšoj) Jugoslaviji i Kanadi. Objavio nekoliko desetaka radova akademskog i politickog karaktera, u Francuskoj, Italiji, Jugoslaviji, Kanadi i drugde.

Dubravka Đurić, videti Ženske studije 2-3, 1995.

Tamar Garb predaje istoriju umetnosti na University College na Londonoskom univerzitetu. Sa Ketlin Adler (Kathleen Adler) objavila je knjigu Berthe Morisot.

Rada Iveković, videti Ženske studije 2-3, 1995.

Sonja Liht (Licht), sociološkinja i anotropološkinja. Od 1968. godine aktivna u demokratskoj opoziciji. Kao istraživačica radila je Institutu za međunarodnu politiku i privredu, u Centru za pručavanje kulturnog razvoja, i u Institutu za evropske studije. Predmet njenih istraživanja su društvene i političke promene u Istočnoj Evropi i bivšoj Jugoslaviji. Od 1991-96. godine bila je direktorka Soros fonda Jugoslavija, a od 1996. je predsednica Izvršnog odbora Fonda za otvoreno društvo.

Žan Fransoa Liotar, videti Ženske studije 2-3, 1995.

Lora Malvi (Laura Mulvey), režiserka i teoretičarka filma. Živi i radi u Britaniji. Zajedno sa Piterom Volenom režirala nekoliko značajnih avangardnih filmova, kao što su: Penthesilea (1974), Queen of the Amasons (1974), Frida and Tina (1982), Crystal Gazing (1982), The Bad Sister (1983). Priredila je katalog za izložbu Frida Kahlo i Tina Modotti, koju je organizovala sa Piterom Volenom (London 1982).

Tanja Mastnak, istoričarka umetnosti. Bavi se područjima slovenačke likovne umetnosti koja su marginalizovana u tradicionalnoj interpretaciji, popularnom kulturom, ženskom umetnošću, i umetnošću različtih etničkih skupina. Živi i radi u Ljubljani. Njene studije sabrane su u knjizi Koncepti ponavljanja v likovni umetnosti modernizma: slovenske refleksije, Ljubljana 1997.

Zorica Mršević , magistrirala 1983 i doktorirala 1986 na Pravnom fakultetu u Beogradu. Radi u Institutu za sociološka i kriminološka istraživanja i predaje u Centru za ženske studije u Beogradu. Objavila je veći broj naučnih i stručnih radova i knjige: Obavezna odbrana u krivičnom postupku (1989); Ženska prava su ljudska prava (1994); Ženska ljudska prava (sa Julie Mertus, 1995); Ženska prava: pravna vodičica za zlostavljanu ženu (sa Mirjanom Wagner, 1996) i Incest između mita i stvarnost (1997).

Andrea Naj (Andrea Nye) , predaje filozofiju na univerzitetu Wisconsin - Whitewater. Autorka knjiga: Feminist theory and the Philosophies of Man (1988), i Words of Power: A Feminist reading of the History of Logic (1990).

Grizelda Polok (Griselda Pollok) , predaje kritičke i socijalne istorije umetnosti i direktorka je Centra za kulturološke studije na Univerzitetu Lids (University of Leeds). Između ostalog, objavila je knjige: Old Mistresses: Women, Art and Ideology (sa Rozikom Parker /Rozsika Parker/), i Vision and Difference. Uredila je knjigu Generations and Geographies in the Visual Arts - Feminist Readings.

Piter Volen (Peter Wollen), objavio je knjige Signs and Meaning in the Cinema i Readings and Writings - Semiotic counter-strategies. Sa Lorom Malvi sarađivao je u radu na filmovima, izložbama i tekstovima.