ImageDrusila Kornel
U srcu slobode: Feminizam, pol i jednakost

sa engleskog preveo: Ranko Mastilović

Naslov originala:
Drucilla Cornell:
At the Heart of Freedom, Feminism, Sex & Equality

Knjiga U srcu slobode: feminizam, pol i jednakost je detaljna studija o mogućoj (feminističkoj) reformi porodičnog prava, zakona o ljudskim pravima kao i pravnog sistema u celini. Ona se zalaže za drugačija, ponekad iznenađujuća stanovišta, kada je reč o temama kao što su abortus, prostitucija, pornografija, istopolni brakovi, međunarodna ljudska prava i prava i obaveze očeva. Ona takođe polemiše i o tome šta znači biti slobodan na teorijskom nivou, pozivajući se na mislioce kao što su Kant, Rols, Dvorkin, Hegel i Lakan