petak, 20 septembar, 2019.


melanholija o-namaCentar za ženske studije je autonomna, neprofitna nevladina organizacija, u svom radu nezavisna od političkih struktura ili grupa.

Osnovni zadatak Centra za ženske studije je podržavanje i unapređivanje teorijskih modela koji afirmišu razlike.  Cilj Centra je i teorijsko ispitivanje mogućnosti otpora, kao i političko delovanje protiv društvenih praksi diskriminacije i isključivanja na osnovu pola, boje kože, klase, roda, seksualnosti, kao i etničke, nacionalne, verske pripadnosti i drugo.  Dugoročna strategija Centra je razvijanje i uspostavljanje akademskih programa koji su upravo zasnovani na pravu da se bude različit/a: da se misli i deluje drugačije.

Aktivnost Centra obuhvata različita polja rada, ali se sva razvijaju u cilju stvaranja kompleksnog alternativnog obrazovnog programa. Primarna aktivnost Centra su predavanja, ali i podrška istraživačkim projektima, stvaranje i proširivanje postojeće biblioteke, dokumentacionog i informacionog centra, i izdavaštvo. Centar takođe organizuje radionice, kurseve i konferencije.

Designed By
Powered By
© 2017. Centar za ženske studije, Beograd