Raspored za kurs
Istorija i teorije feminizma

Koordinatorke: Katarina Lončarević i Adriana Zaharijević
Termin održavanja kursa: utorkom 17:30h-19h i 19:15h-20:45h

Datum Tema Predavačica/predavač
 1. 29.10.
17:30h-20:45h
Najkraća istorija feminizma: čime se bavimo na ovom kursu? Katarina Lončarević i
Adriana Zaharijević
 2. 05.11. / 17:30h Žene u srednjevekovnoj Evropi:
feminističko čitanje Hildegard iz Bingena
Nenad Knežević
 3. 05.11. / 19:15h Jednakost, vrlina i obrazovanje: XVIII vek Katarina Lončarević
 4. 12.11. / 17:30h Politička prava za žene: istorija britanskog sifražetskog pokreta Ivana Pantelić
 5. 12.11. / 19:15h Amerikanke prvog talasa: pravo roba/pravo žena Adriana Zaharijević
 6. 19.11. / 17:30h Borba za prava žena u Srbiji u XIX i XX veku Ivana Pantelić
 7. 26.11. / 17:30h Marksistički i socijalistički feminizam Daša Duhaček
 8. 26.11. / 19:15h Rađanje drugog talasa i politika identiteta Adriana Zaharijević
 9. 03.12. / 17:30h Lezbejski feminizam: šta to znači biti žena? Lepa Mlađenović
10. 10.12. / 17:30h Afroamerički feminizam: sestrinstvo je moćno? Katarina Lončarević
11. 17.12. / 17:30h Politike razlike: težnja ka (još uvek) nemogućem? Jelisaveta Blagojević
12. 24.12. / 17:30h Postkolonijalni feminizam:
žene sa one strane podela na Istok/Zapad i Sever/Jug
Adriana Zaharijević

 

Raspored za kurs
Feministička medijska kultura: proizvodnja roda

Centar za ženske studije i Feministički kulturni centar BeFem
Koordinatorka: Jelena Višnjić
Termin održavanja kursa: subota, 10h (ukoliko nije naznačeno drugačije)

Datum Tema Predavačica/e
 1. 02. 11. Rod i medijska kultura Jelisaveta Blagojević
 2. 09. 11. Žena kao Drugi: reprezentacijske prakse u medijskom diskursu savremene Srbije Mirjana Mirosavljević i
Jelena Višnjić
 3. 16. 11. Televizija, reprezentacija i rod Dubravka Đurić
 4. 16. 11. / 12h Mediji, rod i moderna politička scena Kine Dušica Ristivojević
 5. 23. 11. Medijski portet manjinskih identitetita: slučaj Srbija Dragana Vučković
 6. 30. 11. Mir, mir, mir, niko nije queer: reprezentacije ne-heteroseksualnih
praksi u jugoslovenskom i postjugoslovenskom filmu
Olga Dimitrijević
7.
8.
07. 12.
08. 12.
BeFem, festival feminističke kulture i akcije “Think outside the cocks”:
feministički magazini, web portali  i medijske aktivistkinje
Hana Grgić (Libela) Svjetlana Knežević (Libela), Gabe Ivanov (Vox Feminae), Vedrana Sunko (Biro radost), Bang, feministički magazin (Švedska)
 9. 14. 12. Miss representation: žene u javnom (medijskom) prostoru Tamara Skrozza
10. 14. 12. / 12h "Idealno loša": politike rekonstrukcije identiteta turbo-folka
u savremenoj Srbiji
Jelena Višnjić
11.  21. 12. “If video killed the radio star, is Internet then a serial killer?”:
feministička etnografija u doba medijske konvergencije
Ana Jovanović,
Sajber Van Der Last (Žene sa Interneta),
Dragoslava Barzut
12. 21. 12. / 12h “Misija planeta Zemlja” (rad u fokus grupama) Jelena Višnjić i
Mirjana Mirosavljević