Feminizam, politika i teorija (Daša Duhaček, Lepa Mlađenović):

Uvod: odnos između feminističkog pokreta i feminističke (političke) teorije, Iskustva lokalnih feminističkih grupa, Radikalne feminističke teorije: podsticaji psihoanalize, lingvistike i postmoderne filozofije, Marksističko/socijalistička feministička teorija, Liberalizam i feministička teorija, Srednji vek, hrišćanstvo i shvatanja žene, Antička filozofija i shvatanja žene, Lezbejski feminizam

Feministička teorija i antropologija (Žarana Papić): Priroda i kultura/žena i muškarac, Patrijarhat

Žene u sociološkoj perspektivi (Marina Blagojević): Žene i obrazovanje, Žene, rad i karijera

Žene i nauka (Anđelka Milić): Žene, nauka i tehnologija, Feministička teorija i epistemologija