FEMINIZAM U XX VEKU (Adriana Zaharijević i Katarina Lončarević (koordinatorke), Ivana Pantelić, Vanda Perović, Daša Duhaček, Lepa Mlađenović, Jelisaveta Blagojević): Najkraća istorija feminizma: uvod u kurs, Uticaji feminizma XIX veka na feminizam drugog talasa; Anarhistički feminizam, Marksistički i socijalistički feminizam, Politika identiteta: radikalni feminizam i rađanje drugog talasa, Liberalni feminizam: granice feminizma i/ili granice liberalizma, Afroamerički feminizam: sestrinstvo je moćno?, Lezbejski feminizam: šta to znači biti žena?, Postkolonijalni feminizam: žene sa one strane podela na Istok/ Zapad i Sever/ Jug, Politike razlike: težnja ka (još uvek) nemogućem?

POLITIČKA ODGOVORNOST I ISTORIJA SADAŠNJOST (Daša Duhaček (koordinatorka), Ljubinka Trgovčević, Svetlana Tomić, Latinka Perović, Olivera Milosavljević, Dubravka Stojanović, Sanja Petrović, Ana Stolić, Radmila Radić, Vera Gudac, Olga Manojlović-Pintar, Jelena Petrović): Pojam političke odgovornosti u istorijskom kontekstu, Obrazovanje žena u Srbiji, put do elite?, Odgovornost istoričara/ki srpske književnosti, Odgovornost istoriografije u konstruisanju nacionalnog identiteta u Srbiji, Antifašizam, internacionalizam, nacionalizam, Revizija udžbenika u našem sistemu obrazovanja, Nacionalno vreme kao okvir za samopercepciju građana republike Srbije, Privatni život u Srbiji, Religioznost nekad i sad: uloga srpske pravoslavne crkve, Položaj žene u real-socijalizmu, Heroji i žrtve u javnim prostorima: spomenici, Feminizam u levici.

FEMINIZAM: KLJUČNI POJMOVI (Adriana Zaharijević i Katarina Lončarević (koordinatorke), Zorica Ivanović, Ana Stolić, Slavoljupka Pavlović, Zorana Antonijević, Kosana Beker, Vera Kurtić, Tijana Popivoda, Nađa Duhaček, Dragana Popović, Gordana Odanović, Gordana Subotić, Marija Lukić, Lidija Vasiljević, Jelisaveta Blagojević, Dušan Maljković, Mirjana Mirosavljević, Jelena Višnjić, Tanja Marković, Iva Nenić, Zoe Gudović: Patrijarhat/diskriminacija/seksizam, Pol, rod, i trans-seksualnost i trans-rodnost: novi vidovi aktivizma?, Rodna ravnopravnost i prava manjina, Rod i nasilje, Rod i obrazovanje, Rod i bezbednost, Porodica i materinstvo, Od Queer teorije do queer aktivizma, Rod, mediji i reprezentacija, Rod i umetnost I, Rod i umetnost II, Feminizam u Srbiji danas: pitanja, problemi i dileme)

REPREZENTACIJE RODA I POLITIČKO U UMETNOSTI XX VEKA (Branislava Anđelković (koordinatorka), Branislav Dimitrijević, Ildiko Erdei, Miroslava Malešević: Žena umetnost i moderno društvo, Studija slučaja: Impresionistkinje, Žene i avangarda, Studija slučaja: Nadežda Petrović, Frida Kalo i Dijego Rivera, Savremena umetnost i kriza maskulinog subjekta, Ženska samo-reprezentacija od Katarine Ivanović do Milice Tomić, Studija slučaja: Beogradski period Marine Abramović, Rodne uloge u umetnosti totalitarnih sistema, Rod, tehnologija i modernost socijalističkoj Jugoslaviji, Studija slučaja; Didara, Rodne uloge u savremenoj popularnoj kulturi u Srbiji.