Raspored za kurs
Feministička medijska kultura: proizvodnja roda

Centar za ženske studije i Feministički kulturni centar BeFem
Koordinatorka: Jelena Višnjić
Termin održavanja kursa: subota, 12:00 - 13:30h (ukoliko nije naznačeno drugačije)

  Datum Tema Predavačica/predavač
 1. 31. 10. Rod i medijska kultura Jelisaveta Blagojević
 2. 07. 11.  Žena kao Drugi: reprezentacijske prakse u medijskom diskursu savremene Srbije Mirjana Mirosavljević Bobić, Jelena Višnjić
 3. 14. 11.
11-12:30h
Rijaliti programi, kritičko čitanje i medijska pismenost Marijana Matović
 4. 14. 11.
13-14:30h
Televizija, reprezentacija i rod Dubravka Đurić
 5. 21. 11. Medijski portet manjinskih identiteta: slučaj Srbija Dragana Vučković
 6. 28. 11. Mir, mir, mir, niko nije queer: reprezentacije ne-heteroseksualnih praksi
u jugoslovenskom i postjugoslovenskom filmu
Olga Dimitrijević
 7. 05. i 06. 12. BeFem, festival feminističke kulture i akcije (Kulturni centar Grad)  
 8. 05. i 06. 12. BeFem, festival feminističke kulture i akcije (Kulturni centar Grad)  
 9. 12. 12. Miss representation: žene u javnom (medijskom) prostoru Tamara Skrozza
10. 19. 12. Strani mediji, međunarodna politika i ženska prava u Kini Dušica Ristivojević

 

Raspored za kurs
Istorija i teorije feminizma

Centar za ženske studije
Koordinatorke: Katarina Lončarević i Adriana Zaharijević
Termini održavanja kursa: utorak od 18h do 19:30h (u slučaju dvočasa, nastava počinje u 17:30h)

  Datum Tema Predavačica/e
 1.

03.11.
17:30-20h

Najkraća istorija feminizma: uvod u kurs Katarina Lončarević i
Adriana Zaharijević
 2. 10.11.
18h-19:30h
Jednakost, vrlina i obrazovanje: XVIII vek Katarina Lončarević
 3. 17.11.
17:30h-19h
Politička prava za žene: istorija britanskog sifražetskog pokreta Ivana Pantelić
 4. 17.11.
19:30h-21h
Amerikanke prvog talasa: pravo roba/pravo žena Adriana Zaharijević
 5. 24.11.
18h-19:30h
Borba za prava žena u Srbiji u XIX i XX veku Ivana Pantelić
 6. 01.12.
18h-19:30h
Virdžinija Vulf i Simon de Bovoar Slavica Stojanović
i Daša Duhaček
 7. 8.12.
18h-19:30h
Marksistički i socijalistički feminizam Nađa Bobičić
 8. 15.12.
18h-19:30h
Lezbejski feminizam: govor i pretvaranje ćutanja u akciju Dragoslava Barzut
 9. 22.12.
17:30h-19h
Postkolonijalni feminizam: žene sa one strane podela
na Istok/Zapad i Sever/Jug
Adriana Zaharijević
10. 22.12.
19:30h-21h
Afroamerički feminizam: sestrinstvo je moćno? Katarina Lončarević