Raspored za kurs
Feminizam danas: teme i problemi

Koordinatorka: Daša Duhaček
Termin održavanja kursa: sredom od 18:00 – 20:00 (ukoliko nije drugačije navedeno)

  Datum Tema Predavačica/predavač
 1. 16. 03. 2016. Pravo na život bez nasilja Tanja Ignjatović
 2. 23. 03. 2016. Žene i desnica: feministički odgovori Jelena Višnjić
 3. 30. 03. 2016. Mehanizmi rodne ravnopravnosti u Srbiji danas Jasna Vujačić
 4. 06. 04. 2016. Feminizam i obrazovanje Nađa Duhaček
 5. 13. 04. 2016. Novi vidovi aktivizma: perfomans i feminizam Zoe Gudović
 6. 20. 04. 2016. Queer teorije i feminizam Jelisaveta Blagojević
 7. 27. 04. 2016. Postsocijalizam i feminizam Marina Simić
 8. 04. 05. 2016. Feminističke teorije filma Milica Miražić
 9. 11. 05. 2016. Tranziciona pravda - feministički pristupi Vesna Rakić i
Staša Zajović
10. 18. 05. 2016. Neoliberalizacije iz feministickih perspektiva Zorica Ivanović