OSNOVNI KURS

Ključni pojmovi/ključna pitanja (Biljana Dojčinović Nešić, Lepa Mlađenović, Svenka Savić, Zorica Mršević, Marina Bogdanović)

Uvod u feminističku epistemologiju i metodologiju (Ružica Rosandić, Dragana Popović, Ivana Pantelić, Zorica Bečanović, Daša Duhaček)

Istorija ideja (Daša Duhaček, Slavica Stojanović, Vanda Perović, Lepa Mlađenović, Zoran Milutinović, Dragana Popović)

Savremeni teorijski problemi (Nikola Tucić, Jelisaveta Blagojević, Dragan Popadić, Daša Duhaček, Zorica Ivanović, Snježana Milivojević)

Dodatni kursevi: Akademsko pisanje (Ljubiša Rajić);

English Language for Women’s Studies (Vanda Perović)


IZBORNI KURSEVI

Mozaik srpske krize 90-ih (Olivera Milosavljević, Dubravka Stojanović)

Rod i psihologija (Marina Bogdanović, Dragan Popadić, Biljana Branković, Nada Polovina, Dijana Plut, Tinde Kovač Cerović)

Ženska književna istorija (Biljana Dojčinović Nešić, Jasmina Lukić, Tatjana Rosić, Vladislava Gordić Petković, Dubravka Đurić)

Nasilje nad ženama i ženska ljudska prava (Zorica Mršević, Marija Lukić)

Telo u umetnosti: feminizam i postmodernizam (Dubravka Đurić, Nada Seferović)

Žene u Srbiji danas: socio-ekonomska i politička pitanja (Biljana Branković, Mirjana Dokmanović, Isidora Jarić, Tatjana Ignjatović, Tatjana Đurić Kuzmanović, Dragana Popović, Ljubica Rajković, Ljubinka Trgovčević)

Novi koncepti subjektivnosti: Queer/ing teorije, Queer/ing politike (Jelisaveta Blagojević, Daša Duhaček)

Javna sfera, mediji i odgovornost (Snježana Milivojević, Daša Duhaček)

Biološko kao političko (Ivana Vitas, Marina Bogdanović)

Rod, identiteti, tekst (Biljana Dojčinović Nešić, Jasmina Lukić, Tanja Rosić, Vladislava Gordić)

Iz Otvorenog programa

* Istorija žena na Balkanu (Svetlana Slapšak, ISH, Ljubljana)

* Lezbijski identitet (Zorica Mršević, OECD)

* Feminizam i Srpska pravoslavna crkva (Svenka Savić, Univerzitet u Novom Sadu)

* Život pod velom: položaj žene u Iranu za vreme vladavine Šaha (Mejling Simpson, SAD)

* Okrugli sto: zavera "nečitanja"- sudbina ženske književnosti u srpskoj kulturi (Jasmina Lukić, Vladislava Gordić, Dubravka Đurić, Tatjana Rosić, Biljana Dojčinović Nešić, Beograd)

* Žensko iskustvo u savremenoj srpskoj književnosti  (Tanja Rosić, Dubravka Đurić, Biljana Dojčinović Nešić, Vladislava Gordić, Ljubica Arsić, Beograd)

* Matricid u jeziku (Miglena Nikolchina, Univerzitet u Sofiji)

* Korak unazad: sudbina žene u post-1989 Istočnoj Evropi (Sabrina Ramet, Norveški univerzitet za nauku i tehnologiju, Trondhajm, Norveška)