Raspored za kurs
Istorija i teorije feminizma

Centar za ženske studije 2017/2018.
Koordinatorke: Katarina Lončarević i Adriana Zaharijević
Termin održavanja kursa: utorak od 17h do 18:30h i 19h do 20:30h

  Datum Tema Predavačica/predavač
 1. 31.10. /
17-19h
Najkraća istorija feminizma Katarina Lončarević i
Adriana Zaharijević
 2. 07.11. / 17-18:30h Jednakost, vrlina i obrazovanje: XVIII vek i Francuska revolucija Katarina Lončarević
 3. 14.11. / 17-18:30h Amerikanke prvog talasa: pravo roba/pravo žena Adriana Zaharijević
 4. 14.11. / 19-20:30h Politička prava za žene: istorija britanskog sifražetskog pokreta Ivana Pantelić
 5. 21.11. / 17-18:30h Borba za prava žena u Srbiji u XIX i XX veku Ivana Pantelić
 6. 28.11. / 17-18:30h Feminizam i marksizam: rod i klasa - istorija (ne)prijateljstva Nađa Bobičić
 7. 05.12. / 17-18:30h Afroamerički feminizam: sestrinstvo je moćno? Katarina Lončarević
 8. 12.12. / 17-18:30h Postkolonijalni feminizam:
žene sa one strane podela na Istok/Zapad i Sever/Jug
Adriana Zaharijević
 9. 26.12. / 17-18:30h Lezbejski feminizam: govor i pretvaranje ćutanja u akciju Dragoslava Barzut
10. 26.11. / 19-20:30h Feminizam i kvir (queer) Jovana Timotijević

 

Raspored za kurs
Feministička medijska kultura: proizvodnja roda

Centar za ženske studije i BeFem, feministički kulturni centar 2017/2018.
Koordinatorka: Jelena Višnjić
Termin održavanja kursa: subota 11:30h-13h (osim u slučaju dvočasa kada nastava počinje u 11h)

  Datum Tema Predavačica/e
 1. 28.10. /
11:30-13h
Žena kao Drugi: reprezentacijske prakse u medijskom diskursu savremene Srbije Jelena Višnjić
 2. 04.11. / 11-12:30h Rod i medijska kultura Jelisaveta Blagojević
 3. 04.11. /
13-14:30h
Mir, mir, mir, niko nije queer: reprezentacije ne-heteroseksualnih
praksi u jugoslovenskom i postjugoslovenskom filmu
Olga Dimitrijević
 4. 11.11. / 11:30-13h Medijski portret manjinskih identiteta: slučaj Srbija Dragana Vučković
 5. 18.11. / 11:30-13h CINDERELLA RUINED MY LIFE:
proizvodnja patrijarhata u animiranim filmovima
Milica Batričević i
Nemanja Marinović
 6. 25.11. /
11:30-13h
Televizija, reprezentacija i rod Dubravka Đurić
 7. 02. 12. /
11:30-13h
Rijaliti programi, kritičko čitanje i medijska pismenost Marijana Matović
 8. 09. 12. /
11:30-13h
Krv, suze i znoj žena u popularnoj muzici:
(pop) kultura i reprezentacija
Magda Janjić i
Jovana Gligorijević
 9. 16. 12. /
11:30-13h
Miss representation: žene u javnom (medijskom) prostoru Tamara Skrozza
10. 23. 12. /
11:30-13h
Međunarodna politika, mediji i ljudska/ženska/LGBT prava Dušica Ristivojević