ponedeljak, 26 avgust, 2019.

Arhiva prethodnih predavanja

Raspored za kurs
Istorija i teorije feminizma

Centar za ženske studije 2016/2017.
Koordinatorke: Katarina Lončarević i Adriana Zaharijević
Termin održavanja kursa: ponedeljak od 17h do 18:30h i 19h do 20:30h

  Datum Tema Predavačica/predavač
 1. 31.10. / 17h Najkraća istorija feminizma I Katarina Lončarević i
Adriana Zaharijević
 2. 31.10. / 19h Najkraća istorija feminizma II
 3. 07.11. / 17h Jednakost, vrlina i obrazovanje: XVIII vek i Francuska revolucija Katarina Lončarević
 4. 14.11. / 17h Amerikanke prvog talasa: pravo roba/pravo žena Adriana Zaharijević
 5. 14.11. / 19h Politička prava za žene: istorija britanskog sifražetskog pokreta Ivana Pantelić
 6. 21.11. / 17h Borba za prava žena u Srbiji u XIX veku Ana Stolić
 7. 21.11. / 19h Borba za prava žena u Srbiji u XX veku Ivana Pantelić
 8. 28.11. / 17h Lezbejski feminizam: govor i pretvaranje ćutanja u akciju Dragoslava Barzut
 9. 05.12. / 17h Postkolonijalni feminizam:
žene sa one strane podela na Istok/Zapad i Sever/Jug
Adriana Zaharijević
10. 12.12. / 17h Feminizam i marksizam Nađa Bobičić
11. 12.12. / 19h Afroamerički feminizam: sestrinstvo je moćno? Katarina Lončarević
12. 26.12. / 17h Feminizam i kvir (queer) Jovana Timotijević

Raspored za kurs
Feministička medijska kultura: proizvodnja roda

Centar za ženske studije i Feministički kulturni centar BeFem 2016/2017.
Koordinatorka: Jelena Višnjić
Termin održavanja kursa: subota 11:30h-13h (osim u slučaju dvočasa kada nastava počinje u 11h)

  Datum Tema Predavačica/e
 1. 05.11. /
11:30-13h
Žena kao Drugi: reprezentacijske prakse u medijskom diskursu savremene Srbije Mirjana Mirosavljević Bobić
i Jelena Višnjić
 2. 12.11. / 11.00-12:30h Rod i medijska kultura Jelisaveta Blagojević
 3. 12.11. /
13-14:30h
Mir, mir, mir, niko nije queer: reprezentacije ne-heteroseksualnih
praksi u jugoslovenskom i postjugoslovenskom filmu
Olga Dimitrijević
 4. 19.11. / 11.00-12.30h Televizija, reprezentacija i rod Dubravka Đurić
 5. 19.11. / 13.00-14.30h Rijaliti programi, kritičko čitanje i medijska pismenost Marijana Matović
 6. 26.11 /
11:30-13h
Krv, suze i znoj žena u kantri muzici:
(pop) kultura i reprezentacija
Magda Janjić i
Jovana Gligorijević
 7. 03. 12. BeFem WorkOut, Kulturni centar Grad
(talk show i performansi)
 
 8. 03. 12. BeFem WorkOut, Kulturni centar Grad
(talk show i performansi)
 
 9. 10. 12. /
11:30-13h
Medijski portret manjinskih identiteta: slučaj Srbija Dragana Vučković
10. 17. 12. /
11.00-12:30h
Miss representation: žene u javnom (medijskom) prostoru Tamara Skrozza
11. 17.12. /
13.00-14.30h
Politike reprezentacije žena u politici: slučaj Bosna i Hercegovina Amila Ždralović
12. 24.12. /
11:30-13h
Međunarodna politika, mediji i ljudska / ženska / LGBT prava Dušica Ristivojević

... ili pogledajte ceo prikaz ...

Raspored za kurs
Feminizam danas: teme i problemi

Koordinatorka: Daša Duhaček
Termin održavanja kursa: sredom od 18:00 – 20:00 (ukoliko nije drugačije navedeno)

  Datum Tema Predavačica/predavač
 1. 16. 03. 2016. Pravo na život bez nasilja Tanja Ignjatović
 2. 23. 03. 2016. Žene i desnica: feministički odgovori Jelena Višnjić
 3. 30. 03. 2016. Mehanizmi rodne ravnopravnosti u Srbiji danas Jasna Vujačić
 4. 06. 04. 2016. Feminizam i obrazovanje Nađa Duhaček
 5. 13. 04. 2016. Novi vidovi aktivizma: perfomans i feminizam Zoe Gudović
 6. 20. 04. 2016. Queer teorije i feminizam Jelisaveta Blagojević
 7. 27. 04. 2016. Postsocijalizam i feminizam Marina Simić
 8. 04. 05. 2016. Feminističke teorije filma Milica Miražić
 9. 11. 05. 2016. Tranziciona pravda - feministički pristupi Vesna Rakić i
Staša Zajović
10. 18. 05. 2016. Neoliberalizacije iz feministickih perspektiva Zorica Ivanović

Raspored za kurs
Feministička medijska kultura: proizvodnja roda

Centar za ženske studije i Feministički kulturni centar BeFem
Koordinatorka: Jelena Višnjić
Termin održavanja kursa: subota, 12:00 - 13:30h (ukoliko nije naznačeno drugačije)

  Datum Tema Predavačica/predavač
 1. 31. 10. Rod i medijska kultura Jelisaveta Blagojević
 2. 07. 11.  Žena kao Drugi: reprezentacijske prakse u medijskom diskursu savremene Srbije Mirjana Mirosavljević Bobić, Jelena Višnjić
 3. 14. 11.
11-12:30h
Rijaliti programi, kritičko čitanje i medijska pismenost Marijana Matović
 4. 14. 11.
13-14:30h
Televizija, reprezentacija i rod Dubravka Đurić
 5. 21. 11. Medijski portet manjinskih identiteta: slučaj Srbija Dragana Vučković
 6. 28. 11. Mir, mir, mir, niko nije queer: reprezentacije ne-heteroseksualnih praksi
u jugoslovenskom i postjugoslovenskom filmu
Olga Dimitrijević
 7. 05. i 06. 12. BeFem, festival feminističke kulture i akcije (Kulturni centar Grad)  
 8. 05. i 06. 12. BeFem, festival feminističke kulture i akcije (Kulturni centar Grad)  
 9. 12. 12. Miss representation: žene u javnom (medijskom) prostoru Tamara Skrozza
10. 19. 12. Strani mediji, međunarodna politika i ženska prava u Kini Dušica Ristivojević

Raspored za kurs
Istorija i teorije feminizma

Centar za ženske studije
Koordinatorke: Katarina Lončarević i Adriana Zaharijević
Termini održavanja kursa: utorak od 18h do 19:30h (u slučaju dvočasa, nastava počinje u 17:30h)

  Datum Tema Predavačica/e
 1. 03.11.
17:30-20h
Najkraća istorija feminizma: uvod u kurs Katarina Lončarević i
Adriana Zaharijević
 2. 10.11.
18h-19:30h
Jednakost, vrlina i obrazovanje: XVIII vek Katarina Lončarević
 3. 17.11.
17:30h-19h
Politička prava za žene: istorija britanskog sifražetskog pokreta Ivana Pantelić
 4. 17.11.
19:30h-21h
Amerikanke prvog talasa: pravo roba/pravo žena Adriana Zaharijević
 5. 24.11.
18h-19:30h
Borba za prava žena u Srbiji u XIX i XX veku Ivana Pantelić
 6. 01.12.
18h-19:30h
Virdžinija Vulf i Simon de Bovoar Slavica Stojanović i
Daša Duhaček
 7. 8.12.
18h-19:30h
Marksistički i socijalistički feminizam Nađa Bobičić
 8. 15.12.
18h-19:30h
Lezbejski feminizam: govor i pretvaranje ćutanja u akciju Dragoslava Barzut
 9. 22.12.
17:30h-19h
Postkolonijalni feminizam: žene sa one strane podela
na Istok/Zapad i Sever/Jug
Adriana Zaharijević
10. 22.12.
19:30h-21h
Afroamerički feminizam: sestrinstvo je moćno? Katarina Lončarević

... ili pogledajte ceo prikaz ...

Designed By
Powered By
© 2017. Centar za ženske studije, Beograd