Raspored za kurs
Istorija i teorije feminizma

Centar za ženske studije 2018/2019.
Koordinatorke: Katarina Lončarević i Adriana Zaharijević
Termin održavanja kursa: ponedeljak od 17h do 18:30h i 19h do 20:30h

  Datum Tema Predavačica/e
 1. 22.10. / 17-19h Najkraća istorija feminizma Katarina Lončarević i
Adriana Zaharijević
 2. 29.10. / 17-18:30h Jednakost, vrlina i obrazovanje: XVIII vek i Francuska revolucija Katarina Lončarević
 3. 29.10. / 19-20:30h Amerikanke prvog talasa: pravo roba / pravo žena Adriana Zaharijević
 4. 05.11. / 17-18:30h Politička prava za žene: istorija britanskog sifražetskog pokreta Ivana Pantelić
 5. 19.11. / 17-18:30h Borba za prava žena u Srbiji u XIX i XX veku Ivana Pantelić
 6. 26.11. / 17-18:30h Socijalistički feminizam: nekad i sad Nađa Bobičić
 7. 03.12. / 17-18:30h Lezbejski feminizam: govor i pretvaranje ćutanja u akciju Dragoslava Barzut
 8. 10.12. / 17-18:30h Afroamerički feminizam: sestrinstvo je moćno? Katarina Lončarević
 9. 17.12. / 17-18:30h Postkolonijalni feminizam:
žene sa one strane podela na Istok/Zapad i Sever/Jug
Adriana Zaharijević
10. 24.12. / 19-20:30h Feminizam i kvir (queer) Jovana Timotijević

 

Raspored za kurs
Feministička medijska kultura: proizvodnja roda

Centar za ženske studije i BeFem, feministički kulturni centar 2018/2019.
Koordinatorka: Jelena Višnjić
Termin održavanja kursa: subota 11:30h-13h (osim u slučaju dvočasa kada nastava počinje u 11h)

  Datum Tema Predavačica/e
 1. 03.11. /
11:30-13h
Žena kao Drugi: reprezentacijske prakse u medijskom diskursu savremene Srbije Mirjana Mirosavljević Bobić i Jelena Višnjić
 2. 10.11. / 11-12:30h Rod i medijska kultura Jelisaveta Blagojević
 3. 10.11. /
13-14:30h
Mir, mir, mir, niko nije queer: reprezentacije ne-heteroseksualnih
praksi u jugoslovenskom i postjugoslovenskom filmu
Olga Dimitrijević
 4. 17.11. / 11:30-13h CINDERELLA RUINED MY LIFE:
proizvodnja patrijarhata u animiranim filmovima
Milica Batričević
Nemanja Marinović
 5. 24.11. / 11:30-13h Televizija, reprezentacija i rod Dubravka Đurić
 6. 1.12 i 2.12. BeFem Festival, Kulturni centar Grad
(talk show i performansi)
Fakultativno
 7. 08.12. / 11-12:30h Medijski portret manjinskih identiteta: slučaj Srbija Dragana Vučković
 8. 08. 12. /
13-14:30h
Miss representation: žene u javnom (medijskom) prostoru Tamara Skrozza
 9. 15.12. /
11-12:30h
Krv, suze i znoj žena u popularnoj muzici:
(pop) kultura i reprezentacija
Magda Janjić
Jovana Gligorijević
10. 15.12. /
13-14:30h
Rod i afektivni rad u kafani Marijana Mitrović
11. 22.12. /
11-12:30h
Rijaliti programi, kritičko čitanje i medijska pismenost Marijana Matović
12. 22.12. /
13-14:30h
Međunarodna politika, mediji i ljudska / ženska / LGBT prava Dušica Ristivojević