Ovo je prvi deo baze završnih radova koje su pisale studentkinje i studenti jednogodišnjeg Alternativnog programa Centra za ženske studije; oni su pisani kao uslov za dobijanje Sertifikata, a kriterijumi za uspešne radove odgovarali su seminarskim radovima na nivou osnovnih studija.

Iva-BrdarGeneracija 2016/17

Apstrakt

Posmatrajući reklame kao deo ideološkog aparata koje prikazuju i promovišu robu i usluge, ali i određene životne modele, u ovom radu analizira se položaj žene u njima i samim tim položaj žene u različitim dominantnim ideologijama na jugoslovenskom kulturnom i ekonomskom prostoru.

Ključne reči: ideologija, reklama, žene, Jugoslavija, postjugoslovenski prostor