Ovo je prvi deo baze završnih radova koje su pisale studentkinje i studenti jednogodišnjeg Alternativnog programa Centra za ženske studije; oni su pisani kao uslov za dobijanje Sertifikata, a kriterijumi za uspešne radove odgovarali su seminarskim radovima na nivou osnovnih studija.

Sara-NikolicGeneracija 2014/15

Apstrakt

Ovaj je rad pokušaj da se, kroz kratak pregled istorije ženskog odevanja u savremenom zapadnom društvu i dovođenjem pojedinih modnih fenomena u vezu sa feminističkim pokretom, osvrne na vezu između ova dva naizgled nespojiva koncepta. Pod pojmom savremeno u okviru ovog rada podrazumeva se period od početka XX veka do danas.

Ključne reči: istorija mode, feminizam, trendovi, XX vek