Ovo je prvi deo baze završnih radova koje su pisale studentkinje i studenti jednogodišnjeg Alternativnog programa Centra za ženske studije; oni su pisani kao uslov za dobijanje Sertifikata, a kriterijumi za uspešne radove odgovarali su seminarskim radovima na nivou osnovnih studija.

Slavka-VlalukinGeneracija 2016/17

Apstrakt

Predmet rada biće markiranje i analiza stereotipizacije ženskih likova u drami Gospoda Glembajevi Miroslava Krleže. Analizirajući postupke karakterizacije junakinja, pokazaćemo šta je Krležu inspirisalo da svoje likove stvori i predstavi na ovaj način. Takođe, analizom stereotipa kojima se služio u svom radu, otvorićemo pitanje da li stereotipizacija nužno negativna stvar, odnosno, može li biti deo kritike društva kojom je ova drama obeležena.

Ključne reči: Gospoda Glembajevi, Miroslav Krleža, stereotipi, ženski likovi