Ovo je prvi deo baze završnih radova koje su pisale studentkinje i studenti jednogodišnjeg Alternativnog programa Centra za ženske studije; oni su pisani kao uslov za dobijanje Sertifikata, a kriterijumi za uspešne radove odgovarali su seminarskim radovima na nivou osnovnih studija.

Stefan-SimicGeneracija 2016/17

Apstrakt

U ovom radu pokušaću da objasnim tezu o načinu na koji se gradi priča u Stivenu Univerzumu, praćenjem ideje „okretanja naglavačke“ pojednih elemenata narativa u već uspostavljenom narativu fantastičnih i naučnofantastičnih sadržaja koji rezultuje formiranjem novih mesta preko kojih se ustanovljeni arhetipovi mogu razgraditi ili posmatrati na drugačiji način. Kroz detaljnu analizu jedne epizode govorim o reprezentaciji netradicionalne porodice, a pozivajući se na istu ideju izokretanja, objašnjavam kako je konstruisan model maskuliniteta u Stivenu Univerzumu, kao i zašto bi ovaj model mogao biti značajan.

Ključne reči: Stiven Univerzum, naučna fantastika, netradicionalna porodica, „okretanje naglavačke“