Ovo je prvi deo baze završnih radova koje su pisale studentkinje i studenti jednogodišnjeg Alternativnog programa Centra za ženske studije; oni su pisani kao uslov za dobijanje Sertifikata, a kriterijumi za uspešne radove odgovarali su seminarskim radovima na nivou osnovnih studija.

Tamara-IvancevicГенерација 2016/17

Апстракт

Док с једне стране критика коју је анархизам упутио капитализму и држави јесте од посебне важности за боље разумевање економских и друштвених уређења и њихових последица на индивидуе, феминизам је незаобилазан у критичком сагледавању патријархата и његовог учинка на квалитет живота жена, али и мушкараца. Иако се Ема Голдман није изјашњавала као феминисткиња, идеје које је заступала, а које су често биле субверзивне за 19, 20, па чак и 21. век, могу се најпрецизније одредити као анархофеминистичке.

Овај рад настоји да прикаже основна упоришта анархизма Голдман – начине сагледавања капитализма, државе и религијских институција, као и да укаже на њена становишта која су узимала у обзир положај жена, а која су, бескомпромисно, била укључивана у велика питања анархизма.

Кључне речи: анархизам, феминизам, капитализам, држава, религија, Голдман