Centar za kulturnu dekontaminaciju, Transeuropa festival i Centar za ženske studije vas pozivaju na:

Zajednica izbeglica i apatrida / Javno čitanje “Izvori totalitarizma” Hane Arent (Hannah Arendt)

hannah-arend“Zašto Artivizam” je transnacionalno javno maratonsko čitanje teksta “Izvori totalitarizma” Hane Arent (Hannah Arendt). Istovremeno se dešava u CZKD u Beogradu, u centrima  Ulisses u Lisabonu,  Rivingtonu u Londonu i Maxxi u Rimu. Učestvuju: Guillaume Desanges, Dona Garcia, Geraldine Gourbe, Thomas Hirschhorn, Valerie Jouve, Elisabeth Lebovici, etc. Događaj će se baviti potencijalnostima artivizma danas – umetničkog istraživanja kao instrumenta društvene promene, odnosu prema totalitarizmu i političkoj situaciji u svetu danas, uključujući i teme nadzora, individualnih i kolektivnih sloboda. Događaj je organizovan da podrži Međunarodni insititut za artivizam Hana Arent, kojeg je Tanja Burgera koncipirala da razvija razumevanje uloge umetnosti  kao agensa društvene promene. 

Tanja Burgera (Tania Burguera) je član Odbora Evropskih alternativa. Nedavno je napustila Kubu posle višemesečnog kućnog pritvora. Prvo je uhapšena zbog izvođenja javnog performansa po Tatljinovom “Šapatu”, a potom zbog javnog čitanja “Izvora totalitarizma” u svom domu u Havani, kao objavu novoosnovanog Instituta za artivizam Hana Arent.

Javnim čitanjem tekstova Hane Arent u Beogradu danas, želimo da ukažemo na onu zajednicu koja je njima obuhvaćena, a nama je pred očima u pokretu – izbeglicama iz devastiranih krajeva sveta kojima smo na prolazu u budućnost. Samim tim i na našu dublju zajednicu sa njima – zajednica izbeglica i apatrida uništenih država. Zajednica kao mesto pisanja, i implicirana u njemu kao adresant, može biti i mesto postajanja društvom. U tome leži obaveza pisaca, pred “odsvetovljenim”(Arendt)  svetom, pisac u tom svetu mora biti angažovan, i zajednicu promišljati pojmom prijateljstva kao političkog čina.

Ono zbog čega je ova knjiga važna i danas jeste ozbiljno upozorenje Hane Arent, da nažalost „totalitarne ideje mogu itekako da nadžive pad totalitarnih režima; njihova iskušenja će se javljati kad god se učini nemogućim da se politička, društvena i ekonomska beda ublaži na način dostojan čoveka", Hana Arent, Izvori totalitarizma, str. 467.


*Knjigu Izvore totalitarizma objavila je izdavačka kuća Feministička 94,  prevod: Slavica Stojanović i Aleksandra Bajazetov