czs-zfd

Centar za ženske studije i ForumZFD organizuju

Tribinu

Desnica o ženama
i žene na desnici:
regionalni pristup

i prikazivanje filma "Šta hoće žene na desnici?"

u Centru za kulturnu dekontaminaciju, u petak 22. septembra, u 19:30h.

Svedočimo jačanju i širenju rada desničarskih organizacija, kao i desničarskih politika na Balkanu i u Evropi, koje pre svega prepoznajemo po normalizaciji nacionalizma, snažnoj ulozi verskih organizacija kao i porastu ksenofobije. Međutim u javnosti nedostaje razumevanje uloge roda u ovim procesima. Na prvi pogled, desničarske politike promovišu vraćanje žena u privatnu sferu, i rađanje što većeg broja dece, koja će pripadati određenoj naciji ili etničkoj grupi. Međutim, iste te organizacije i političke stranke u poslednje vreme regrutuju žene i čak ih promovišu na važne pozicije u javnoj sferi. Da li ovo predstavlja kontradikciju? Šta će za rodnu ravnopravnost značiti činjenica da je u Srbiji žena (i lezbejka) premijerka, ili to što je u Hrvatskoj predsednica žena? Šta jačanje desnice znači za LGBT prava u regionu? Da li je moguće govoriti o politikama građenja mira, ako ne ukljčuju rodnu ravnopravnost?  I da li postizanje rodne ravnopravnosti samo po sebi znači podršku politikama mira, ako žene koje su na pozicijama odlučivanja promovišu i sprovode desničarske politike?

Sagovornice:

Nataša Bijelić, CeSi, Zagreb
Irena Cvetkovik, Seksualna i zdravstena prava marginalizovanih zajednica, Skoplje
Gorana Mlinarević, aktivistica, Sarajevo
Izabela Kisić, Helsinški odbor za ljudska prava, Beograd
Moderatorka:
Nađa Duhaček, Centar za ženske studije, Beograd