Radikalni feminizam danas

oslobodjenje-zenaPozivamo vas na tribinu povodom predstavljanja čitanke "Oslobođenje žena: feministički tekstovi 1964-1975" koju su uredili Sanja Pavlović i Miloš Urošević, uz volontersku podršku više od 40 ljudi. Oni su preveli 100 tekstova i učestvovali u uređivanju, dizajniranju, prelamanju i štampanju čitanke.

Ova čitanka sadrži neke od ključnih tekstova radikalnog feminizma po prvi put prevedenih na BHS jezik, i otvara bitna pitanja vezana za feminizam, feminističku teoriju i feministički aktivizam. Na tribini ćemo razmatrati radikalni feminizam ‘60 i ‘70 godina u današnjem kontekstu i kroz sledeća pitanja:

Da li je radikalno-feministička teorijska paradigma muškog nasilja i privilegija danas relevantna? I ukolliko jeste, na koji način? Da li je radikalni feminizam uticao na proizvodnju znanja i da li su grupe za podizanje svesti bile začetak feminističke epistemologije? Da li je radikalni feminizam separatistički? U kojoj meri, i koji su koreni tog separatizma? I možda najvažnije, koje su lekcije radikalnog feminizma prevaziđene i zastarele a koje su i dalje teorijski, politički i aktivistički relevantne, posebno kod nas?

Na tribini će govoriti:

  • Sanja Pavlović - urednica čitanke
  • Miloš Urošević - urednik čitanke
  • Ivana Ćetković - prevoditeljka
  • Mina Damnjanović - prevoditeljka

Moderatorka:

  • Hristina Cvetinčanin Knežević

Promocija se održava u ponedeljak 11. decembra u 18:30, u učionici br.3 na Fakultetu političkih nauka (Jove Ilića 165).