Udruženje Ženske studije i istraživanja iz Novog Sada, Centar za ženske studije iz Beograda i Studijsko istraživačka grupa za rodnu ravnopravnost i javne politike Instituta društvenih nauka (IDN) su 30. oktobra 2020. sa saradnicama i saradnicima održale jednodnevni konsultativni sastanak o ženskim i rodnim studijama u Srbiji.

sastanak

Ovo je bilo drugo okupljanje na kome se govorilo o tridesetogodišnjoj istoriji ženskih studija u Srbiji. Prvi sastanak je, na inicijativu, i u organizaciji Žena u Crnom, održan u septembru. Tada je neposredan povod bilo obeležavanje 80og rodjendana profesorke emerita Svenke Savić i odavanje priznanja za njen feministički teorijski i aktivistički angažman u akademskoj i umetničkoj sferi.  

Zatim su udruženja Ženske studije i istraživanja iz Novog Sada i Centar za ženske studije iz Beograda preuzela dalje organizovanje razgovora u okviru oblasti rodnih i ženskih studija i u tome će se polaziti od od sledećeg: 

Posle više od 30 godina rada i posvećenosti ovim pitanjima potrebno je prikupiti, analizirati i predstaviti postojeće rezulatate, razmeniti iskustva, ali, pre svega, na osnovu toga, otvoriti rasprave o budućem razvoju ženskih studija i studija roda. Zbog brojnih tema, i njihove složenosti, za razmatranja ovih pitanja neophodna je serija razgovora čiji će cilj biti izgradjivanje kriterijuma na osnovu kojih želimo da pišemo istoriju ženskih i rodnih studija kod nas, kao i da doprinesemo ne samo budućem razvoju već i podstaknemo umrežavanje svih koje/i se u Srbiji bave ovom oblašću. Osim toga, očekivanje je da će se nastaviti i regionalna kao i međunarodna saradnja.

Svenka Savic

Sastanak održan 30. oktobra (online) je, kao koorganizator, podržao Institut društvenih nauka (IDN), a učestvovale su Zorica Mršević i Mirjana Dokmanović. Uvodno izlaganje, Istorija ženskih studija u Srbiji 1990-2020, je imala Svenka Savić, a za poslepodnevnu sesiju Daša Duhaček je dala kraću, uvodnu reč (Generacije, odgovornost i doprinosi). Sastanku su prisustvovale i u diskusiji su učestvovale/i Margareta Bašagrin, Nađa Bobičić, Ivan Milenković, Hristina Cvetinčanin Knežević, Lara Končar, Dragana Popović, Nađa Duhaček i Milica Miražić.

Na konsultativnom sastanku je zaključeno da se razgovori o rodnim i ženskim studijama u Srbiji nastave, i to na osnovu predloga učesnica i učesnika, kao i da se u naredne razgovore uključi i šira zainteresovana javnost.