U toku priprema za obeležavanje treće decenije postojanja Centra za ženske studije, odlučile smo da u potpunosti digitalizujemo arhivu Ženskih studija, akademskog časopisa koji je pokrenut u prvim godinama rada naše organizacije. Ovog petka objavljujemo trinaesti broj časopisa Ženske studije, koji je izdat 2000. godine.

Časopis je izlazio sedam godina, od 1995. do 2002. godine, tri puta godišnje. Objavljeno je ukupno 15 brojeva, koji će od sada biti dostupni i u skeniranoj verziji. U narednih nekoliko nedelja pratite naš sajt i naše profile na društvenim mrežama Facebook i Instagram, jer ćemo svakoga petka objavljivati po jedan broj, odnosno, dvobroj, u okviru akcije Teorijski petak.

biblioteka1

U trinaestom broju časopisa Ženske studije možete pročitati tekstove Mišela Fukoa, Mišela Fukoa i Kristijana Delakampanja, Mišela Fukoa i Stivena Riginsa, Mišela Fukoa i Alesandra Fontana, Mišela Fukoa i Džejmsa O'Higinsa, Mišela Fukoa i R. de Sekatija, Ž. Danea, Ž. Le Bituza, Karen Ofen, Elizabete Šaleve i Jasne Koteske.

Trinaesti broj digitalizovanog izdanja časopisa Ženske studije je dostupan na ovom linku.

 

Digitalizaciju časopisa Ženske studije je omogućio Rekonstrukcija ženski fond.  Rad Centra za ženske studije je institucionalno podržan od strane Vlade Švajcarske kroz projekat Zajedno za aktivno građansko društvo - ACT, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.