czs-istrazivanje

U petak 14. decembra, Centar za ženske studije organizuje

Okrugli sto
"Društveno-ekonomski kontekst i pitanje rodno zasnovanog nasilja"
Predstavljanje rezultata druge godine istraživanja

Zbog ograničenog broja mesta, molimo vas da nam potvrdite svoje prisustvo, najkasnije do četvrtka 13. decembra u 17h. (Možete pisati na adresu, Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.)

Okrugli sto će biti organizovan na Fakultetu političkih nauka, Jove Ilića 165, na V spratu u profesorskoj slušaonici. Početak je u 12h, a pored izlaganja članica istraživačkog tima, planirano je i vreme za diskusiju.

Oslanjanjući se na ključnu pretpostavku prošlogodišnjeg istraživanja - da je strukturno nasilje duboko povezano sa porodičnim i interpersonalnim nasiljem - tokom 2018. godine nastavljena su ispitivanja čiji je cilj bio da ukažu na neke od fenomena, procesa, politika i diskursa koji (re)produkuju društvene i ekonomske nejednakosti i kulturno specifične obrasce rodnih uloga, i time doprinose postojanju i trajanju različitih vidova nasilja nad ženama. Ovakvom perspektivom istraživačice su želele da naglase da rodno zasnovano nasilje i nasilje nad ženama ne predstavljaju individualnu patologiju, već podrazumevaju čitav splet različitih oblika nasilja, koji su međusobno povezani, iako ne uvek na jasan i eksplicitan način, i ispoljavaju se u različitim oblicima i u različitim segmentima društva. 

Preispitivanja tokova i rukavaca političke i socio-ekonomske transformacije nakon 2000. godine, sprovedena u okviru ovog projekta, pokazala su da je slobodno tržište neoliberalnog kapitalizma, umesto da deluje kao "lek" za boljke dirigovane ekonomije, postalo novi ključni izvor društvenih neravnopravnosti, uključujući i rodnu neravnopravnost, i generator različitih oblika i vidova nasilja koji cirkulišu u savremenim društvima - u oblastima i institucionalnim okruženjima ekonomije, obrazovanja, socijalne zaštite, religije, medija - kristalizirajući se prečesto u vidljivim okvirima porodica i domaćinstava u obliku porodičnog nasilja.

Učesnice okruglog stola ponudiće uvide i odgovore na neka od pitanja do kojih su došle tokom istraživanja, u kojem je koncept rodno zasnovanog nasilja operacionalizovan na različite načine i istraživan u različitim društvenim (mikro)kontekstima, sa ciljem da osvetli različita ispoljenja i delovanje strukturnog nasilja. 

Da li je i na koji način „fizička sigurnost žena i njihova sloboda (od nasilja)“ povezana sa ekonomskim uslovima u domu, zajednici i u transnacionalnom okviru? Može li se govoriti o strukturnom nasilju i rodno zasnovanom nasilju u kontekstu nezaposlenosti, porasta "ranjive zaposlenosti", sezonskog rada i novih radnih praksi? Da li su zakoni i propisi, i institucionalna okruženja, senzibilisani za pitanja rodno zasnovanog nasilja onoliko koliko bi u 2018. trebalo da budu, i onoliko koliko njihovi izveštaji tvrde? Kako funkcioniše "osnaživanje odozdo" u situacijama kada institucionalna podrška nezaposlenim ženama izostaje? Šta nam etnografsko istraživanje u jednom centru za socijalni rad govori o institucionalnom sprovođenju i kreiranju politika protiv nasilja nad ženama na lokalnom nivou? Kako nove politike sankcionisanja rodno zasnovanog nasilja "odjekuju" u zatvorima? Na koji način se u domenima obrazovanja i medija, iako u njih uplivavaju naoko emancipatorski sadržaji, ipak održavaju konzervativne vrednosti i kulturne predstave koje implicitno podržavaju rodno zasnovano nasilje? Da li je, i kako, sajber okruženje postalo prostor u kojem se oblikuju i plasiraju oblici digitalnog rodno zasnovanog nasilja?

Na okruglom stolu će govoriti učesnice istraživačkog tima: Ildiko Erdei, Lidija Radulović, Jelena Višnjić, Marina Simić, Lara Končar, Sonja Radivojević, Nađa Bobičić, Hristina Cvetinčanin Knežević, Milica Batričević, Milica Skočajić, Marijana Stojčić i Nađa Duhaček

U istraživanju su takođe učestvovale: Zorica Ivanović, Jelisaveta Blagojević i Ana Stevanović.

Sprovođenje ovog istraživanja je tokom 2017. godine podržala fondacija Kvinna till Kvinna, a nastavak rada u 2018. godini omogućila je Fondacija Helvetas (program Perform).