Krajem decembra meseca 2020. godine, Centar za ženske studije, u saradnji sa časopisom Antropologija, a uz podršku organizacije Kvinna till Kvinna, objavio je temat "O nasilju nad ženama - prilog proučavanju". Ovaj temat obuhvata tekstove koji su nastali u okviru višegodišnjeg istraživanja „Društveno-ekonomski kontekst i pitanje rodno zasnovanog nasilja“. Narednih nekoliko sedmica vas upoznajemo sa ovim tekstovima.

uvodna beleska

Poslednji tekst sa kojim vam predstavljamo je tekst autorke Hristine Cvetinčanin Knežević „Digitalno okruženje i rodno zasnovano nasilje – prilog proučavanju”.

Hristina Cvetinčanin Knežević je sociološkinja, politikološkinja, feministkinja i aktivistkinja. Trenutno pohađa doktorske studije kulture i medija na Fakultetu političkih nauka Beogradskog Univerziteta. U slobodno vreme učestvuje u feminističkim uličnim akcijama i piše o aktuelnim društvenim temama iz ženskog i feminističkog ugla za regionalne internet portale. Na Fakultetu političkih nauka BU radi kao istraživačica, a od 2019. godine koordinira istraživački program Centra za ženske studije u Beogradu.

5

Cilj ovog rada je da problematizuje fenomen muškog nasilja nad ženama u digitalnom okruženju i prikaže ga kao deo kontinuuma rodno zasnovanog nasilja. Kroz analizu narativa ispitanica sa ovim iskustvom, biće mapirani i opisani različiti pojavni oblici muškog nasilja nad ženama u digitalnom okruženju, a konkretne situacije nasilja će biti analizirane. U skladu sa tim, biće ukazano na karakteristike ovog fenomena, a posebna pažnja će biti data prepoznavanju njegovih specifičnosti u odnosu na tradicionalno shvaćeno muško nasilje nad ženama, odnosno, ono muško nasilje koje se dešava u ne-digitalnom okruženju, a koje se javljaju kao posledica ‘izmeštanja’ nasilja u digitalno okruženje, u skladu sa samim specifičnostima ovog okruženja.

Podsećamo da je temat promovisan kroz razgovor o rodno zasnovanom nasilju tokom pandemije koronavirusa, te da razgovor „Rodno zasnovano nasilje u doba Covida19“ možete pogledati na našem YouTube kanalu.