Krajem decembra meseca 2020. godine, Centar za ženske studije, u saradnji sa časopisom Antropologija, a uz podršku organizacije Kvinna till Kvinna, objavio je temat "O nasilju nad ženama - prilog proučavanju". Ovaj temat obuhvata tekstove koji su nastali u okviru višegodišnjeg istraživanja „Društveno-ekonomski kontekst i pitanje rodno zasnovanog nasilja“. Narednih nekoliko sedmica vas upoznajemo sa ovim tekstovima.

uvodna beleska

Tekst koji vam danas predstavljamo je tekst autorki Jelene Višnjić, Milice Batričević i Ane Stevanović „Kampanje kao (mogući) instrumenti borbe protiv nasilja nad ženama u savremenoj Srbiji”.

Rad se temelji na kritičkom promišljanju društvenih i političkih procesa u politikama reprezentacije i konstruisanja rodnih identiteta u medijima u kontekstu nasilja nad ženama, kao i odgovora šire javnosti na njegov porast. Predmet istraživanja su medijske kampanje koje se bave različitim oblicima nasilja nad ženama. U tekstu se kampanje posmatraju na tri nivoa: 1) u odnosu na različite oblike nasilja nad ženama, 2) u odnosu na aktere koji su kampanju kreirali, 3) u odnosu na značenja koja se proizvode i konstruišu u medijskoj poruci kampanje. U radu je analizirano nekoliko kampanja koje se pojavljuju u periodu od 2013. do 2019. godine – „STOP NASILJU“, „Potpisujem.org“ i globalna kampanja #MeToo. Kampanje su izabrane tako da predstavljaju različite društvene aktere koji funkcionišu na drugačijim institucionalnim, ideološkim i praktičnim obrascima: 1) feminističku nevladinu organizaciju, 2) visokotiražne privatne dnevne novine u kampanji koja je finansijski podržana od strane države i 3) grassroot kampanju kojom su se povezale žene u online i offline sferi i podelile svoja iskustva o seksualnom uznemiravanju.

Podsećamo da je temat promovisan kroz razgovor o rodno zasnovanom nasilju tokom pandemije koronavirusa, te da razgovor „Rodno zasnovano nasilje u doba Covida19“ možete pogledati na našem YouTube kanalu.