Polaznice Digitalne feminističke škole su, zajedno sa urednicom Nađom Bobičić i kourednicom Larom Končar, vredno radile ovog leta kako bi pred vama bio prvi broj nove regionalne feminističke digitalne publikacije. Sa ponosom vam predstavljamo FEMzin

Digitalna feministička škola (DFŠ) je jednogodišnji obrazovni program Centra za ženske studije koji okuplja veliki broj polaznika i polaznica, ali i predavačica i predavača, širom regiona. Pored deljenja feminističkog znanja, cilj ovogodišnjeg DFŠ-a je i povezivanje i izgradnja feminističkog pokreta. Jedan od načina za postizanje tog cilja je bio i zajednički rad na novoj regionalnoj feminističkoj digitalnoj publikaciji – FEMzinu.

Inspiraciju za pokretanje FEMzina i posebnu zahvalnost tim Centra za ženske studije najpre duguje sadašnjim i svim prethodnim generacijama polaznica i polaznika Alternativnog programa Centra za ženske studije i Digitalne feminističke škole, kao i svim predavačicama i učesnicama ovih programa, koje se već tri decenije okupljaju u cilju deljenja feminističkog znanja i jačanja feminističkog pokreta.

femzinprvibroj

Zajedno sa Nađom Bobičić, glavnom i odgovornom urednicom, i Larom Končar, kourednicom, polaznice su istaživale i pisale o temama koje se tiču radnih prava žena.

U prvom broju FEMzina možete čitati o radnim pravima, o njihovom kršenju, kao i o alternativama u vidu sindikalnog udruživanja koje bi doprinele strukturnim i sistemskim promenama rada na način da raspodela bude humanija i pravednija. Uz uvažavanje rodne perspektive rada, otvorena su i pitanja nejednakog položaja žena prilikom zapošljavanja, tretmana sa kojim se žene suočavaju na radnom mestu, ali i izazova koji se odlikuje u dvostrukoj opterećenosti žena, i u poslovnoj, ali i u privatnoj sferi.

Prvi broj FEMzina, posvećen radnim pravima žena, možete preuzeti ovde!

Razgovor o prvom broju FEMzina ćemo organizovati danas, a kako biste bile u toku i priključile nam se, pozivamo vas da pratite naše društvene mreže - Fejsbuk i Instagram.

 

Objavljivanje ovog broja FEMzina ne bi bilo moguće bez podrške Traga i OAK fondacije, naših partnera od početka Digitalne feminističke škole, kao i bez podrške SDC/Građanske inicijative i institucionalnog granta u sklopu projekta ACT – za aktivno građanstvo.