Polaznice druge Digitalne feminističke škole su, nakon održanih radionica o digitalnoj bezbednosti, sastavile brošuru koja se sastoji od smernica za što bezbednije korišćenje interneta i konkretnih alata koji im u tome pomažu. Ova publikacija nosi naziv Radne beleške o digitalnoj bezbednosti, sa idejom da beleške budu menjane i dopunjavane, u skladu sa promenama u digitalnom okruženju.

„Radne beleške o digitalnoj bezbednosti” sadrže pojašnjenja osnovnih pojmova sa kojima se susrećemo svakodnevno na internetu - one objašnjavaju šta je to oblak, čemu služe kolačići, šta su malveri, kako napraviti jaku lozinku i još mnogo drugih neophodnih pojmova. Takođe, pored saveta, ove beleške predstavljaju i konkretne alate i programe koji nam mogu pomoći da budemo bezbednije i bezbedniji na internetu.

digitalna bezbednost

Ideja o nastanku beleški se javila nakon održanih radionica digitalne bezbednosti, koje Centar za ženske studije organizuje nekoliko godina za redom, a polaznice druge Digitalne feminističke škole, koje su beleške pripremile, ovim poduhvatom su želele da objasne osnovne pojmove sa kojima se susreću na internetu i pruže smernice za adekvatnu zaštitu na internetu.

Za uređivanje tekstova, kao i za dizajn i prelom brošure, bila je zadužena Hristina Cvetinčanin Knežević, koja je održala pomenute radionice, dok su „Radne beleške o digitalnoj bezbednosti” pripremile Aleksandra Baša, Aleksandra Ivanović, Anđelija Draško, Dunja Gusić, Irena Karadarević, Jelena Jaćimović, Kristina Gramc, Magdalena Ilieva Marija, Brajković Marković, Marija Sibinović, Sandra Knežević, Sanja Lečić, Tamara Kovačević, Višnja Bošković i Vojislava Nešković.

 

Brošuru „Radne beleške o digitalnoj bezbednosti” možete preuzeti ovde.

 

 

* Program Digitalne feminističke škole se organizuje uz podršku fondacije OAK/Trag, dok se svakodnevno funkcionisanje Centra za ženske studije odvija uz podršku SDC/Građanske inicijative i institucionalnog granta u sklopu projekta ACT – za aktivno građanstvo.