Centar za ženske studije iz Beograda u saradnji sa dr Oliverom Simić, Griffith Law School (Australija), otvara nagradni konkurs za najbolji esej, kritički tekst ili ogled na temu ŽENE, RAT I IZGRADNJA MIRA NA BALKANU

Da bi se ohrabrio nastanak nove generacije feminističkih teoretičarki koje se bave feminističkim pristupom miru i studijama tranzicione pravde, Olivera Simić će sponzorisati nagradni konkurs na godišnjem nivou, počevši od 2013. godine. Autor/autorka najboljeg eseja osvojiće novčanu nagradu od 500 USD. Pored novčane nagrade, izabrani rad će, na temelju sopstvene inovativnosti, interdisciplinaranosti i zasnovanosti u feminističkoj teoriji i praksi,biti objavljen u časopisu Genero

Uslovi konkursa:

Nagradni konkurs je otvoren za studentkinje i studente dodiplomskih, diplomskih (master) i postdiplomskih studija, mlade istraživačice i istraživače i aktivistkinje iz sfere ženskih ljudskih prava iz svih zemalja na prostoru bivše Jugoslavije.

Svi eseji moraju biti na BHSC jezicima i napisani u skladu sa uputstvom za dostavljanje tekstova za časopisGenero ( za detaljno uputstvo posetiti stranicu Centra za ženske studije Upustvo za dostavljanje tekstova za časopis Genero u elektronskoj formi ).

Dužina eseja ne treba da prelazi 8000 reči (uključujući fusnote, isključujući bibliografiju). 

Svi eseji treba da budu poslati u MS Word formatu (.doc ili .docx) i svi treba da imaju bibliografiju. O svim podacima o načinu oblikovanja rada, konsultovati stranicu s uputstvima za dostavljanje tekstova za časopis Genero .  

Svi eseji treba da sadrže sledeće informacije na naslovnoj strani: naslov rada, ime i prezime autorke/a, punu poštansku adresu, broj telefona, e-mail adresu/e. Naslovna strana mora da bude potpuna.

Dokument treba nasloviti svojim imenom i prezimenom (npr. vida.tomasevic.doc).

Esej treba da potpiše jedna osoba.

Esej treba da bude originalan i neobjavljivan.

Esej mora da koristi feminističke teorijske okvire i rodno osetljiv jezik.

Esej treba da poslati elektronski na adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

Rok za dostavljanje tekstova je 31. maj 2013.

Komisija koju čine predstavnice Centra za ženske studije i Olivera Simić donosi konačnu odluku o pristiglim radovima koji zadovoljavaju uslove konkursa i proglašava najbolji esej.

Proglašenje najboljeg eseja za 2013. godinu, održaće se 15. oktobra 2013 .