Misija OEBS u Srbiji i
Centar za studije roda i politike Fakulteta političkih nauka, Univerziteta u Beogradu

Pozivaju vas na predavanje

Prof. Ann Snitow
direktorke Programa rodnih studija
Eugene Lang College, The New School for Liberal Arts
Njujork, Sjedinjene Američke Države

“Insider/Outsider Strategy: Radical Feminism in the University and Beyond”

Četvrtak, 4. april 2013, u 12:00, sala 1, Jove Ilića 165
(Predavanje će biti održano na engleskom jeziku bez prevoda)

Dobrodošle / dobrodošli !

 

Ann-SnitowAnn Snitow je feministička aktivistkinja od l969. godine kada je bila jedna od osnivačica Njujorških radikalnih feministkinja (New York Radical Feminists). Bila je jedna od urednica “Moći žudnje: politika seksualnosti” (Powers of Desire: The Politics of Sexuality), centralnog teksta čuvene debate u Sjedinjenim Američkim Državama oko istorijata seksualnog iskustva, kao i autorka Feminističkog projekta sećanja (The Feminist Memoir Project). Dr Snitow je profesorka rodnih studija i književnosti na New School for Social Research, a napisala je neke od prvih članka o feminizmu u Americi. Profesorka Snitow je osnivačica “Feminističke radne grupe protiv cenzure” (Feminist Anti-Censorship Task Force), grupe “Nema više dobrih devojčica” (No More Nice Girls) i “Mreže žena Istoka i Zapada” (Network of East-West Women - NEWW). Njeni najnoviji tekstovi i politički rad usmereni su na promene u položaju žena u Istočnoj Evropi.