Centar za ženske studije iz Beograda u saradnji sa dr Oliverom Simić, Griffith Law School (Australija), za pobednički esej u sklopu nagradnog konkursa za najbolji rad na temu ŽENE, RAT I IZGRADNJA MIRA NA BALKANU, proglašava esej Dore Komnenović pod nazivom "Ženski antiratni angažman ranih devedesetih godina u (bivšoj) Jugoslaviji".

Podsećamo: Da bi se ohrabrio nastanak nove generacije feminističkih teoretičarki koje se bave feminističkim pristupom miru i studijama tranzicione pravde, Olivera Simić će sponzorisati nagradni konkurs na godišnjem nivou, počevši od 2013. godine. Autor/autorka najboljeg eseja osvaja novčanu nagradu od 500 USD. Pored novčane nagrade, izabrani rad će, ukoliko se za to steknu svi uslovi, na temelju sopstvene inovativnosti, interdisciplinaranosti i zasnovanosti u feminističkoj teoriji i praksi,biti objavljen u časopisu Genero."