Centar za ženske studije i
generacija Alternativnog progama 2016/2017 organizuju

Tribinu: Prostitucija - najstarija opresija na svetu

Prositucija jeste jedno od onih područja koje ukazuje na neraskidivu vezu između patrijarhata i kapitalizma, ali i na činjenicu da je, budući da muška opresija nad ženama istorijski prethodi kapitalističkim proizvodnim odnosima, najekstremnije oblike nasilja i tlačenja, poput prostitucije, nemoguće prevazići bez prevazilaženja eksploatacije rada.

Poseban izazov prevladavanju prostitucije, kao najsnažnijeg vida potčinjavanja i desubjektivizacije žena, jeste dijalog između zagovornika/ica različitih modela "izlaženja na kraj" sa prostitucijom. Taj sukob očitava se i u samoj terminologiji - prostitucija vs. seksualni rad.

Da li terminom seksualni rad sprečavamo stigmatizaciju žena u prostituciji ili ta terminologija nužno označva zahtev za legalizacijom prostitucije, čime se, umesto prava žena, štite interesi svodnika i kupaca seksa? Da li je dijalog između radikalno feminističke pozicije koja prostituciju tumači kao kontinuum muškog nasilja nad ženama i pozicija koje prostituciju posmatraju kao oblik rada uopšte moguć?

Kakvu ulogu u tom dijalogu mogu da igraju ženske studije kao disciplina koja prepoznaje različite feminističke pristupe u istraživanju i proizvodnji znanja o prostituciji i/ili seksualnom radu?

Sagovornice:

  • Džodi Roj, radikalna feministkinja, lezbejka
  • Slađana Baroš, Institut za javno zdravlje Batut
  • Adriana Zaharijević, Institut za filozofiju i društvenu teoriju

Moderatorka:

  • Tamara Urošević, studentkinja

Tribina će se održati 26. maja s početkom u 18h u učionici broj 3, na Fakultetu političkih nauka, Jove Ilića 165.