Predavački deo programa Digitalne feminističke škole se upravo završio. Dok naše polaznice i polaznici spremaju svoje završne radove, sa vama delimo deo radne atmosfere u toku semestra.

DFŠ

Digitalna feministička škola predstavlja prvi digitalni jednosemestralni obrazovni program iz oblasti feminističkih teorija, praksi i ideja u regionu. U predavačkom delu programa, učestvovalo je ukupno 18 predavačica, koje su problematizovale različite feminističke pretpostavke i perspektive i analizirale različite aspekte ženske egzistencije u savremenom društvu. 

Više informacija o samom programu DFŠ, kao i temama i predavačicama, možete saznati u brošuri koju smo pripremile za vas. Brošura je takođe dostupna i na engleskom jeziku.

Pored činjenice da radimo nešto što je prvi put rađeno na ovim prostorima, još jedan izazov u realizaciji DFŠ je predstavljala i brojnost naših polaznica i polaznika. Kao što smo već napomenule, iako je bilo predviđeno da prvu generaciju DFŠ čini ukupno 30 polaznica i polaznika, a zbog velikog broja pristiglih prijava iz celog regiona i sveta, ukupno preko 200, odlučile smo da prvu generaciju pohađa duplo veći broj polaznica/ka. Ipak, zahvaljujući višedecenijskom iskustvu u realizaciji predavačkog programa Ženskih studija, kao i sjajnoj energiji i atmosferi koja je vladala tokom celog semestra, ovaj izazov smo, udruženo sa našim polaznicama i polaznicima, prevazišle.

Povodom završetka predavačkog dela programa DFŠ, sa vama želimo da podelimo deo radne atmosfere tokom semestra. 

Kako je DFŠ izgledala “sa druge strane uređaja”, iz ugla naših polaznica, možete pogledati u nastavku teksta.

Zahvaljujemo se studentkinjama DFŠ koje su nam prosledile fotografije, a takođe pozivamo i one koje to nisu, a žele, da to učine tako što će nam fotografije proslediti na našu fejsbuk stranicu.


*Program Digitalne feminističke škole je podržala Trag fondacija.